Werkendam

Op 19 november mocht ik in Werkendam zijn. Een speciale avond voor de wat ouderen uit de gemeente. Lezing en beeldmateriaal, toegespitst op antisemitisme, met als dieptepunt Auschwitz. Uiteraard ook over het werk van het Deputaatschap in Israël en de Oekraïne. Met die klemmende vraag: “Hoe kan het dat, na slechts 70 jaar, er in Europa weer Jodenvervolging opkomt?” Goed om te vertellen wat er vanuit onze gemeentes mag worden gedaan in Nazareth en Zhitomir. Hoe klein ook, Psalm 72:16 zegt “Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon”.

In de collectezak zit die avond het mooie bedrag van € 532,00. De verkoop van kaarten van oud-voorlichter Jas van den Brink brengt € 147,00 op. En Geralynn en Janoe Versluis verkopen hun zelfgemaakte kaarten. Dit levert ook nog eens € 70,00 op. In de pauze tellen zij “hun buit”. Wat mooi, om zo samen steentjes bij te mogen dragen. Hartelijk bedankt allemaal!

A. Karens (voorlichter)