1991 Golfoorlog

In dit gedeelte lees je over een oorlog die vooral in de landen rondom Israël gevoerd werd. Je zult ook te weten komen hoe Israël er toch ook mee te maken kreeg. Zoek eerst de volgende namen maar eens op de kaart hiernaast: Koeweit, Irak, Perzische Golf en Israël. Dan kun je het allemaal beter begrijpen.

Olie

Koeweit hoorde vroeger bij Groot-Brittannië. Pas in 1961 werd het een zelfstandig land. Irak erkende in 1963 wel dat Koeweit nu een zelfstandig land was, maar het bleef wel jaloers op het rijke buurland. In Koeweit zat namelijk veel olie in de grond en door die olie was het land rijk geworden. Ook ligt Koeweit meer aan de Perzische Golf en daardoor kon er veel handel plaatsvinden over de zee.

Op 2 augustus 1990 viel het Iraakse leger Koeweit binnen. De reden: de manier waarop Koeweit omging met de handel in olie zou slecht zijn voor de economie van Irak. Ook zou Koeweit olie gestolen hebben van Irak door olie te halen uit een gebied dat van Irak zou zijn.

De Veiligheidsraad, een organisatie die meningsverschillen tussen landen moet oplossen, eiste direct dat Irak zich terug zou trekken uit Koeweit. Een paar dagen daarna maakte de Veiligheidsraad bekend dat er geen handel meer mocht worden gevoerd met Irak. Later werd besloten dat men hier, als het nodig was geweld bij moest gebruiken. Steeds meer landen sloten zich aan bij het verzet tegen Irak. Zo werd de legermacht tegen Irak steeds groter en steeds machtiger. Ondanks dat alles ging het Iraakse leger niet weg uit Koeweit. Daarom werd besloten dat Irak dan maar met geweld uit Koeweit moest worden gedreven.

Desert Storm

De aanval waarmee ze Irak uit Koeweit wilden verdrijven, kreeg de naam 'operatie Desert Storm', dit betekent 'woestijnstorm'. In de nacht van 16 op 17 januari begon men met beschietingen vanuit de lucht en op 23 februari viel men de Irakezen aan op de grond.

Kort hierna stuurden de Irakezen raketten (zogenaamde Scud-raketten) af op Tel Aviv en Haifa, steden in Israël. Daarmee wilden ze proberen om ook Israël mee te laten doen in de oorlog. Omdat veel landen die meededen in de oorlog (Arabische landen) tegen Israël waren, hoopten ze door Israël te beschieten in een goed blaadje te komen bij hun vijanden. Anders zouden die landen namelijk met Israël tegen Irak moeten vechten, terwijl ze de grote vijanden zijn van Israël. Amerika raadde Israël sterk af om een aanval terug te doen. Israël deed dat dan ook niet.

Op 28 februari vroeg Irak om een staakt-het-vuren. Dat betekent dat het gevecht zou worden stopgezet. Allerlei elektriciteitscentrales, vliegvelden en nog veel meer waren gebombardeerd. Het leger van de Irakezen kon geen stand houden. Bij 'operatie Desert Storm' kwamen honderdduizenden Irakezen om en 148 Amerikanen. Zo werd Koeweit weer vrij.