2006 Israëlisch-Libanese oorlog

De tweede Libanonoorlog

Hoe kwam het tot een tweede Libanonoorlog in 2006?

Om te kunnen begrijpen hoe de Libanonoorlog in 2006 tot stand kwam, moeten we een stukje terug in de geschiedenis! In 2000 ontruimt Israël na een jarenlange bezetting het zuiden van Libanon. De Libanezen krijgen hun stuk grond terug!

Hierdoor krijgen terreurorganisaties als Hezbollah de kans om zich te bewapenen. Een terreurorganisatie is er opuit om het eigen gelijk te halen door middel van gewelddadige acties. We weten allemaal nog wel de vliegtuigen die het Word Trade Center in New York binnenvlogen, dat is een voorbeeld van een terreurdaad!

De Verenigde Naties waarschuwen de wereld in 2005 voor de bewapening van Hezbollah. Maar het Libanese leger voelt zich te zwak om Hezbollah te ontwapenen, want een deel van de manschappen staat achter deze terreurorganisatie.

Hoe verliep die strijd?

Op 12 juli 2006 doet Hezbollah een aanval op een Israëlische grenspost. Hierbij komen 3 militairen om en worden 2 militairen ontvoerd naar Libanon. Uiteindelijk zijn er die dag 8 soldaten omgekomen en worden de hele dag Katoesjaraketten door Hezbollah op Israël afgevuurd.

Op 13 juli worden 2 Israëlische burgers gedood en komt een raket op Haifa terecht. Israël gaat in de tegenaanval en bombardeert het vliegveld van Beiroet. Ook blokkeert de Israëlische marine de Libanese havens. Zo wordt het voor Hezbollah moeilijker om goederen in te voeren.

Op 14 juli wordt een Israëlisch marineschip getroffen door een raket, als tegenaanval bombardeert Israël het hoofdkwartier van Hezbollah.

Op 17 juli weet Israël de lange afstandsraketten te vernietigen die zelfs Tel Aviv zouden kunnen bereiken!

Op 18 juli worden ongeveer 130 raketten op Israël afgevuurd.

Op 24 juli komt Condoleeza Rice, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan in Israël voor het bespreken van de oorlog met de Israëlische regering.

Op 30 juli betuigt Israël spijt voor de 28 burgerslachtoffers, maar tegelijkertijd krijgt Hezbollah het verwijt dat burgers voor menselijke schild gebruikt werden.

Op 11 augustus wil de Veiligheidsraad het gevecht beeïndigen en stelt voor een vredesmacht te sturen.

Op 14 augustus is het staakt –het – vuren van kracht!

De oorlog is afgelopen,honderden raketten zijn op Israël afgevuurd, ruim 1000 dodelijke slachtoffers; waarvan een groot deel Hezbollah strijders.

Was deze oorlogvoering terecht? Heeft Israël  in deze oorlog ten onrechte mensen gedood?

In deze gebroken wereld waarin oorlogen regelmatig voorkomen is het recht van zelfverdediging voor een onafhankelijke staat zoals Israël onmisbaar. Al eerder hebben we gezien dat Hezbollah de aanval opent op een Israëlische grenspost. Verder worden de hele dag raketten op Israël afgevuurd. Dus Israël mocht zich verdedigen! Nashralla de aanvoerder van Hezbollah zei na de oorlog: “Als ik deze uitkomst had kunnen voorzien, dan had ik de strijd niet uitgelokt.”
Wel heeft Israël te maken met het beginsel van onderscheid. Dit betekent dat Israël geen burgerdoelen mag raken. Van Hezbollah is bekend dat het juist hun bedoeling is om het onderscheid tussen Hezbollah-strijders en burgers zo klein mogelijk te maken. Zo zou Israël hiermee al snel de fout in gaan. Voor Israël was het heel moeilijk om dit te onderscheiden waardoor 28 burgers omkwamen.

Wat wil Israël eigenlijk bereiken en wat zijn de doelen van Hezbollah?

Israël wilde die 2 gegijzelde soldaten bevrijden, de dreiging die er was aan de noordgrens wegnemen, maar ook een stukje afschrikken. Israël wil heel graag de weg vrij houden voor een militaire ingreep in Iran, waarvan de dreiging uitgaat dat ze aan kernraketten bouwen.

Hezbollah heeft 2 hoofddoelen:

1. De bevrijding van heel Palestina
2. De vernietiging van de Joodse bevolking