Jom HaZikaron: dag van herinnering

Net als in Nederland heeft ook Israël een dodenherdenking. In Israël heet die dag Jom HaZikaron. Dat betekent dag van herinnering. De bevolking van Israël staat dan stil bij de vele doden die onder soldaten en burgers gevallen zijn in de oorlogen. Ook de slachtoffers van terreuraanslagen worden herdacht.

Dodenherdenking

Jom HaziKaron is een gedenkdag die niet in de Bijbel voorkomt. Deze gedenkdag is pas na 1948 ontstaan en wordt eind april, begin mei gehouden. In de staat Israël zijn sinds 1948 duizenden soldaten en burgers gesneuveld in oorlogen of omgekomen door terreuraanslagen. Er zijn weinig Joodse families waarin geen doden zijn te betreuren. Daarom heet deze dag Jom HaZikaron, dag van herinnering. Bij deze dodenherdenking wordt dan ook stilgestaan bij de vergankelijkheid van het leven.

En wij?

Ook in Nederland hebben wij op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking. Dan herdenken wij de gevallen militairen en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de vredesmissies. De verschrikkingen uit die perioden komen in onze gedachten terug.
Maar de dood heeft niet het laatste woord. Op Golgotha betaalde Christus voor Zijn doodschuldige kinderen. Hij wilde sterven aan het kruis om Zijn kinderen het eeuwige leven te kunnen geven.

 

Weet je dat

  • Rosj Hasjanah ook wel Jom HaZikaron heet? Dat komt omdat de eerste dag van het Joodse Nieuwjaar ook een dag van herinnering en inkeer is.