Rosj Hasjanah: NIeuwjaar

In de Bijbel

Rosj HaSjanah betekent ‘hoofd van de dagen’. Het is de Hebreeuwse naam voor het Joodse Nieuwjaar. Het is in de Bijbel de eerste dag van de maand Nisan, dat is de eerste dag van de maand van Pesach. Dus in het voorjaar. Dat was de belangrijkste ‘nieuwe maan’.

Hoe Rosj HaSjanah nu gevierd wordt

De rabbijnen hebben het hele feest een half jaar verschoven naar de 'Dag van het geklank'. Die dag is op de eerste dag van de zevende maand, dus de dag waarop de ramshoorn, de sjofar, geblazen wordt. Dat feest is ingesteld in Leviticus 23:24: "Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, met gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.“ Het verschuiven van Rosj haSjanah is dus niet Bijbels. Het feest van Rosj haSjanah is nu een soort mix geworden. Het wordt Nieuwjaar genoemd, maar er wordt wel 100 keer op de sjofar (ramshoorn) geblazen. Het Joodse volk hoort in de roep van de sjofar als het ware de stem van de Heere. Aan het begin van het jaar moet iedereen aan de Schepper van hemel en aarde denken. De rabbijnen leren de mensen: Het is de roep van God tot vermaning. Het is de roep van de Rechter tot zelfonderzoek. Het is de roep van de Heere tot inkeer en wederkeer. Rosj HaSjanah wordt thuis gevierd met een feestelijke maaltijd. Mensen sturen elkaar vooraf kaarten toe met de wens sjana tova: een goed jaar! Als symbool voor een goed jaar worden er op Rosj HaSjanah vele zoete dingen gegeten. Traditioneel worden er stukjes appel met honing gegeten waarbij de mensen elkaar een shana tova oemetoeka (een goed en zoet jaar) toewensen. Vanaf Rosj haSjana mag je de granaatappels eten. Rosj HaSjanah is het begin van de ‘tien dagen van inkeer’ die uitmonden in de vastendag, Jom Kippoer. Deze tien dagen noemt men: Jamiem Noraïem ('ontzagwekkende dagen'). Men wenst elkaar in die 10 dagen "een goede handtekening" toe, omdat ze denken dat als ze maar alles goedmaken met hun naaste en om vergeving vragen aan de naaste en aan de Heere, dat God hen dan op Grote Verzoendag een goede handtekening geeft voor een heel jaar. Dan zouden hun zonden van vorig jaar vergeven zijn. Die handtekening is voor de Joden nu het belangrijkste van Jom Kippoer Joodse mensen die in de Messias geloven, weten dat de Heere Jezus als Rechter zal terugkomen op de laatste dag. Op die laatste dag, de oordeelsdag, zal ook de bazuin klinken, die de eeuwigheid zal aankondigen. Zal de laatste bazuin voor jou ook de bazuin tot zaligheid zijn? Wij moeten ons allemaal op die dag voorbereiden. Alleen als we mogen schuilen achter het bloed van de Heere Jezus, zullen we veilig zijn! Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.