Rosj Hasjanah: nieuwjaarsdag

Rosj Hasjanah (hoofd der dagen) is de Hebreeuwse naam voor het Joodse Nieuwjaar en valt op de eerste twee dagen van tisjri, de eerste maand. Het feest is ingesteld in Leviticus 23: 24: “Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, met gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.“ In Numeri 29: 1 wordt het “een dag des geklanks” genoemd.

De sjofar

Op de nieuwjaarsdag wordt de ramshoorn, sjofar, geblazen. Het Joodse volk hoort daarin als het ware de stem van de Heere. Aan het begin van het jaar moet iedereen aan de Schepper van hemel en aarde denken.

Rabbijn Hirsch vat de betekenis van de bazuin (sjofar) van het nieuwe jaar als volgt samen: ‘Het is de roep van God tot vermaning. Het is de roep van de Rechter tot zelfonderzoek. Het is de roep des Heeren tot inkeer en wederkeer.’

Sjana tova

Rosj Hasjana wordt thuis gevierd met een feestelijke maaltijd. Mensen sturen elkaar vooraf kaarten toe met de wens “sjana tova”, een goed jaar. Als symbool voor een goed jaar worden er op Rosj Hasjanah vele zoete dingen gegeten. Traditioneel worden er stukjes appel met honing gegeten waarbij de mensen elkaar een “shana tova oemetoeka” (een goed en zoet jaar) toewensen.

Rosj Hasjanah is het begin van de ‘tien dagen van inkeer’ die uitmonden in de vastendag, Jom Kippoer. Deze tien dagen worden Janiem Noraïem genoemd.

En wij?

Bij ons klinkt op nieuwjaarsdag de sjofar van het Woord. De Heere laat ons nog het Evangelie van de Heere Jezus verkondigen. Hoe ga jij het nieuwe jaar in?

Op de laatste dag, de oordeelsdag, zal ook de bazuin klinken, die de eeuwigheid zal aankondigen. Zal de laatste bazuin voor jou ook de bazuin tot zaligheid zijn?

 

Weet je dat

  • Rosj Hasjanah valt tussen half september en half oktober?
  • “shana tova” in het Nederlands “een goed Nieuwjaar” betekent?