Sjavoeot: oogstfeest

Het feest dat de Joden Sjavoeot noemt, kennen wij als het Pinksterfeest. In het Oude Testament worden voor dit feest verschillende namen gebruikt, bijvoorbeeld “het feest des oogstes” (Exodus 23: 16) en “den dag der eerstelingen” (Numeri 28: 26).
Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor ‘Wekenfeest’. Het is precies zeven weken na Pasen.

Sjavoeot in de tijd van de Bijbel

In de Bijbel was het Pinksterfeest een oogstfeest. In de tabernakel en later in de tempel werd stilgestaan bij het einde van de tarweoogst. Het volk ging naar de tempel om de Heere te danken voor de oogst.

Het was gebruikelijk om daar een spijsoffer te brengen. Twee broden moesten voor het aangezicht van de Heere bewogen worden. Deze broden bevatten zuurdesem. Een beeld van de zonde. De twee broden verwezen naar de vader en de moeder van het gezin. In het brengen van het spijsoffer beleden de ouders dat de Heere goed was geweest. Hij had de tarweoogst gegeven.

Maar het zuurdesem in de broden toonde dat zij zondige ouders waren. Nadat de priester de twee broden voor het aangezicht van de Heere had bewogen, brachten de ouders een zondoffer. Een dier werd geofferd op het koperen brandaltaar tot verzoening van hun zonden.

Sjavoeot in onze tijd

Tegenwoordig is bij Joden het oogstfeest op de achtergrond geraakt. Zij herdenken nu hoe de Heere God precies zeven weken na Pesach en de uittocht uit Egypte het volk de Tien Geboden gaf op de berg Sinaï. Daarom staat tijdens Sjavoeot het ‘leren’ centraal. Orthodoxe Joden slapen in de nacht voor het Sjavoeot niet. In de synagoge leren zij de hele nacht uit de Thora en vele commentaren. De volgende dag lezen zij in de met bloemen versierde synagoge vele hoofdstukken uit de Thora maar ook uit het bijbelboek Ruth. Ruth was tijdens de gersteoogst aan het werk op het land bij Boaz.

En wij?

Het Pinksterfeest uit het Oude Testament is in het Nieuwe Testament vervuld. In Handelingen 2 staat dat de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest is uitgestort. Drieduizend Joden werden op die dag bekeerd. Ondanks dat zij Christus hadden verworpen, zag God hen toch in genade aan.
De Heere is niet veranderd. Ook nu nog blijft Hij uitzien naar het Joodse volk. De Heilige Geest, de Pinkstergeest, zal heidenen én Joden leiden tot Christus. In Hem is het eeuwige leven!

 

Weet je dat

  • de Thora de eerste vijf boeken uit de bijbel zijn? Dus: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.