Antisemitisme

Handleiding leerkracht

Inleiding

Het thema van de tekst is ‘antisemitisme’, met daarin uitleg van het begrip, de geschiedenis ervan en ook de redenen hoe antisemitisme is ontstaan. Ook wordt hierin de Tweede Wereldoorlog  betrokken,  waarin het begrip ‘Holocaust’ centraal staat.

Doelstellingen

Aan het eind van de les weten de leerlingen:

  • De betekenis van de volgende begrippen: antisemitisme, discriminatie, Jodenhaat, Holocaust
  • De tijdslijn van het antisemitisme
  • Dat antisemitisme  de wereld nog niet uit is.

Doelgroep

Deze tekst is bruikbaar voor de groepen 5 t/m 8. Voor de leerlingen van  de groepen 5/6 zullen sommige woorden wat te moeilijk  zijn, maar hier kan de leerkracht op inspringen door  deze woorden, voor het lezen van de tekst, klassikaal te behandelen.

Vakken en Kerndoelen

In deze les komen de volgende vakken aan de orde:

  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis

Het volgende leerdoel komt aan de orde:
D4: Leerlingen kunnen de spreiding en enkele kenmerken zoals de leeftijdsopbouw en etniciteit van de bevolking in Nederland beschrijven en verklaren.

Les-idee

Nadat de kinderen de tekst hebben gelezen is het de bedoeling dat u een gesprek houdt met de kinderen over Jodenvervolging en antisemitisme. Vertel eens in eigen woorden wat je gelezen hebt, wat  de Holocaust is, en hoe  je antisemitisme nu nog terug ziet komen.

Het is belangrijk dat u de kinderen erop wijst dat antisemitisme  verkeerd is en veroordeeld moet worden.

Daarna krijgen de kinderen de opdracht: Ontwerp een poster met daarop een waarschuwing tegen antisemitisme. Dit kan in de vorm van tekst, plaatjes, cartoon.

De leerlingen mogen in groepjes werken van 3/4 personen. Nadat deze poster gemaakt is wordt deze voor de klas gepresenteerd aan de rest van de klas.

Tijdsplanning

Introductie:
Lezen van tekst + groepsgesprek: 10 minuten
Kern:
Maken van poster: 20 minuten
Afsluiting:
Presenteren van poster: 5-10 minuten

Materialen

Bij deze les heb je de tekst nodig en materialen om de poster te maken: verschillende soorten papier, computer voor plaatjes etc.