Holocaust

Handleiding leerkracht

Jodenvervolging

Inleiding

Holocaust, dit komt van het Griekse woord ‘Holokauston’, wat ‘vernietiging’ betekent. Joden zijn vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. In de Bijbel werd door Haman ook al een poging gedaan, om de Joden te vernietigen.

Doelstellingen

Als de kinderen dit stukje gelezen hebben, weten de kinderen:
- Wat het woord Holocaust betekent.
- Waar we aan denken bij de Holocaust.
- Wat de gevolgen  van de Holocaust nu nog zijn.
- Ook weten ze een Bijbelse situatie te noemen, waar dit ook voorkwam.

Doelgroep

Groep 7 en 8

Vakken en Kerndoelen

Nederlands: Betekenis van.
Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog. Wat is er toen gebeurd met de Joden?
Godsdienst: Verhaal van Haman en Mordechai. Link leggen met het 6e gebod.

Lesidee

Geschiedenis: Les over de verschrikkelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, met hier het aspect ‘haat’ in verwerkt.
Aardrijkskunde: Welke volken liggen er rondom Israël? Welke hiervan komen we regelmatig in de krant tegen?

Tijdsplanning

Inleiding:
Artikel lezen (5 minuten)
Vragen uit laatste alinea beantwoorden (2 minuten)
Nadenken over betekenis woord Holocaust + definitie op bord zetten (3 minuten)

Kern:
Nadenken over situaties waarin Holocaust plaatsvond. (3 minuten)
Kinderen op laten zoeken in hun Bijbel/Bijbel op Smartbord projecteren: Esther 3 à ‘Haman wil de Joden uitroeien’ (2 minuten)
Wat vinden we hierin wat overeenkomsten heeft met de Holocaust? (5 minuten)
Beeldmateriaal laten zien. Monument. Waarom een monument? Hier gesprekje over houden (5 minuten)

Andere vraag die gesteld kan worden:
Denken wij nog wel eens terug aan de Tweede Wereldoorlog? à Dodenherdenking. (3 minuten)

Slot:
Eigen inbreng van de kinderen nog behandelen.
Slot opmerking maken.
Conclusies trekken.

Opmerking: De geschetste les is een vrij informatieve les, waarin de kinderen veel eigen inbreng moeten leveren. Bij een onderwerp als dit, zal dit ook vanzelf gebeuren. Als leerkracht dit niet tegenhouden, maar juist prikkelende vragen stellen, en reacties uitlokken.

Aangegeven tijdpad voldoet niet aan een complete les, maar vanwege inbreng leerlingen is het lastig inschatten hoeveel tijd alles kost. Deze tijden zijn dus aan de krappe kant, en zullen vanzelf hoger uitvallen.

Bronnen

Artikelen uit bronnenboek Aardrijkskunde

Verdieping/meer informatie

Let de week voor de les goed op in de krant, en neem indien mogelijk artikels en/of kranten mee.

U kunt ook de kinderen artikels mee laten nemen van thuis, of in groepjes zelf de artikels op laten zoeken in de door u meegebrachte kranten.