Van Haman tot heden

Handleiding leerkracht

Inleiding

Hieronder vindt u informatie over een les waarin we een lijn trekken tussen Haman, de geschiedenis van het Joodse volk en het heden.

Doelstellingen

Aan het einde van de les weten de kinderen wat er in het verleden van het Joodse volk is gebeurd en wat er zo kenmerkend is voor die geschiedenis.

Doelgroep

Deze les is geschikt voor groep 6/7.

Vakken en Kerndoelen

Deze les hoort bij het vak Aardrijkskunde, geschiedenis en voor een deel godsdienst.
Domein A; geografisch perspectief
Kerndoel 01: het geografisch perspectief
De leerlingen zien in dat allerlei maatschappelijke verschijnselen gevolgen hebben voor de omgeving. Ze begrijpen dat mensen dergelijke gevolgen uiteenlopend kunnen waarderen.

Les-idee

Inleiding
's Morgens tijdens de Bijbelvertelling vertel je het verhaal van Haman, die de Joden wil uitroeien. Is hier niet de gelegenheid voor dan kun je er ook voor kiezen om te beginnen met een klein leergesprek door aan de kinderen te vragen wanneer de Heere in de Bijbel een vrouw heeft gebruikt om het volk te bewaren.
Je stelt aan de kinderen de vraag: Wat gebeurde er? En wat zien we in de geschiedenis van het Joodse volk en het land Israël?

Kern
Net hebben we met elkaar gekeken naar een gebeurtenis uit de Bijbelse geschiedenis. Het Joodse volk werd daar bedreigd. In het verleden is het Joodse volk vaak bedreigd en vervolgd.

Kun je het je voorstellen, dat je op de vlucht moet omdat er mensen zijn die je iets aan willen doen? Of dat je verdacht wordt van iets omdat je ‘Nederlander’ bent? Eigenlijk kunnen wij ons daar niets bij voorstellen.

Vreemd eigenlijk dat je gevaar loopt terwijl je niets gedaan hebt. Voor de Joden is dit helemaal niet zo raar. Al heel lang worden zij achtervolgd. Dit begon al voordat Haman zijn plannen vertelde en koningin Esther het hoorde.

Opdracht
De Joden hadden eigenlijk geen veilige plek meer om te wonen. Dit is heel lang zo gebleven. Jullie gaan nu  in groepjes van 4 of 5 een tijdbalk maken. Daarop zet je precies wat er toen met het Joodse volk gebeurde. Je mag zelf weten hoe je dat doet (wel suggesties of uitleg over een tijdbalk geven).

Je kunt kijken in de tijdschriften, in boeken en op internet. Ook mag je helemaal zelf weten hoe je het op de tijdbalk zet. Met een tekening, een woord, een verhaaltje? Verzin maar iets origineels!

Slot
De kinderen kunnen in groepjes het werk aan elkaar presenteren. Ze vertellen wat ze allemaal op de tijdsbalk hebben gezet en wat het voor gevolgen had voor het Joodse volk.

Tijdsplanning

De les duurt in totaal 45 tot 60 minuten.
Inleiding: 5 minuten
Kern: 40 minuten
Afsluiting: 10 minuten

Materialen

- papier/karton
- stiften
- lijm
- onderleggers
- scharen
- tijdschriften/boeken
- computer met internet