1036 - eind 19e eeuw Kruisvaarders en Ottomanen

Handleiding leerkracht

Inleiding

In dit thema over ‘Kruisvaarders en Ottomanen’, vragen wij ons af waarom er kruistochten werden gehouden? Waarom zoveel geweld en oorlog? Er wordt verteld over de oorzaken en redenen en ook over de geschiedenis van Palestina rond de tijd van Kruisvaarders en Ottomanen.

Doelstellingen

 • De kinderen leren over de oorzaken en redenen van de Kruistochten.
 • De kinderen proberen zich voor te stellen hoe het leven als kruisvaarder was door het schrijven van een eigen verhaal hierover.

Doelgroep

Groep 7 en 8

Vakken en Kerndoelen

Nederlands – Monderling onderwijs
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Nederlands – Schriftelijk onderwijs
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte
49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Les-idee

Inleiding
Wat zijn kruisvaarders? Wat was het doel van deze mensen? Hoe lang waren zij onderweg? Wat kwamen zij onderweg tegen? Hoeveel mensen gingen er op kruistocht? Mocht iedereen zo maar mee op kruistocht?

Kern
Met de informatie die ze in de inleiding hebben gekregen en de tekst die ze zelf hebben kunnen lezen, gaan ze nu zelf aan de slag.

De leerlingen gaan zelf het verhaal maken. Een spannend verhaal van toen. Hoe denken zij dat het geweest is, wat komen ze tegen, hoe gaan ze om met de tegenslagen, wat gebeurt er in Jerusalem.

Wat maken zij mee op hun kruistocht.

Afsluiting
Een aantal verhalen wordt voorgelezen. Alle verhalen worden gekopieerd en in de volgende les  stillezen uitgedeeld. Zo kunnen de kinderen de andere verhalen van hun klasgenoten over de kruisvaarders lezen.

Tijdsplanning

Inleiding:   7 minuten
Kern:        30 minuten
Afsluiting:  7 minuten

Materialen

 • Papier en pen
 • Plaat

Boeken:

 • Kruistocht in spijkerbroek
  door Thea Beckman
 • De kruistochten, op oorlogspad in het Heilige Land
  door M. Billings
 • Kruistochten, een hoorcollege over de strijd om het Heilige Land
  door P. Leupen