1939 - 1948 2e W.O. en de staat Israël

Handleiding leerkracht

Inleiding

In deze tekst gaat het over de ergste Jodenvervolging uit de geschiedenis. De massamoord op Joden door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. In de tekst gaat het om de kern woorden: Adolf Hitler, vervolgingen en een eigen Joodse staat.

Doelstellingen

- De leerlingen weten dat de Joden vervolgd en vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog.
- De leerlingen weten dat Adolf Hitler de aanstichter was van het geweld tegen de Joden.
- De leerlingen kennen het verhaal van Anne Frank.
- De leerlingen weten dat de Joden in deze periode geen eigen land hadden, maar kort daarop in 1948 wel.

Doelgroep

Groep 7 en 8

Vakken en Kerndoelen

Geschiedenis
Kerndoel: De Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van de moderne staat Israël
Aardrijkskunde
Kerndoel: Domein geografisch perspectief: Europa en Midden Oosten.

Les-idee

Verdeel de klas in groepen van 4 leerlingen. Verdeel onder die leerlingen de volgende onderwerpen:

- Adolf Hitler, (geschiedenis)
- Anne Frank, (geschiedenis)
- David Ben Gurion, (geschiedenis)
- Israël en de buurlanden. (aardrijkskunde)

De kinderen krijgen de opdracht om een PowerPoint presentatie te maken waarin ze de rest van de klas vertellen wat ze geleerd hebben over het persoon of onderwerp.

De kinderen die aardrijkskundige dingen moeten
Onderzoeken, gebruiken de computer, maar ze kunnen ook een Bosatlas gebruiken. Stuur de kinderen aan door ze tips te geven over onderwerpen.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer geboren
 • Belangrijkste daad
 • Ideeën
 • Houding tegenover Joden
 • Wanneer gestorven
 • Enz.

 • Rivieren
 • Meren
 • Bergen
 • Buurlanden
 • Klimaat
 • Enz

Het is handig als de kinderen van te voren informatie zoeken op internet en in de bibliotheek. Maak ook gebruik van de computers die op school beschikbaar zijn.

Tijdsplanning

Inleiding
Verdeel de onderwerpen onder de kinderen en leg uit dat ze presentatie gaan maken. Ze kunnen de tekst van het leerlingenmateriaal gebruiken. Maar ze moeten zelf ook informatie gaan zoeken in de bibliotheek of op het internet. 5 min

Kern
De kinderen gaan zelfstandig aan de slag en verwerken de informatie in een PowerPoint presentatie. 30 min

Slot
De kinderen zullen hun presentatie niet in 45 minuten af krijgen, daarom is het verstandig om ze er later nog een keer aan te laten werken en pas daarna de presentatie in te plannen. 10 min

Materialen

- Computers,
- eigen meegebrachte materialen,
- digibord of beamer.