1991 Golfoorlog

Handleiding leerkracht

Inleiding

De Golfoorlog in 1991. Eén van de vele oorlogen in de Arabische wereld in de laatste eeuw. Voor kinderen is het lastig om al deze oorlogen op een rijtje te krijgen. Voor u als leerkracht is het lastig om van deze, toch wel taaie stof een interessante les te maken. In dit les-voorbeeld helpen wij u aan een les, waarin de kinderen bij het onderwerp betrokken raken en het daardoor niet meer zullen vergeten.

Doelstellingen

 • De leerlingen weten waarom Irak Koeweit aanviel.
 • De leerlingen weten hoe Irak uit Koeweit werd gedreven.
 • De leerlingen weten hoe Israël bij deze oorlog betrokken werd.

Doelgroep

Deze les is geschikt voor de groepen 7 en 8.

Vakken en kerndoelen

Deze Aardrijkskunde-les past het best bij het volgende kerndoel:

 1. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee  landen die in 2004 lid worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Lesopzet

Inleiding:
Laat de kinderen in hun atlas de volgende namen opzoeken: Koeweit, Irak, Israël en Perzische Golf. Zet de kaart van het Midden-Oosten zo mogelijk ook op het digibord. Lees daarna met elkaar de tekst van de site (zet deze op het digibord) en praat er met elkaar over. Stel vragen aan de kinderen over het gelezene. Vertel van tevoren dat ze goed moeten opletten, omdat ze de inhoud van de tekst zo meteen nodig hebben.

Kern:
Deel de klas in 4 groepjes. Geef elk groepje een groot A3-blad. Op elk van de bladen staat een woord/een paar woorden: Operatie Desert Storm, Israël – scudraketten, Koeweit – olie of Irak.

De kinderen moeten in groepjes opschrijven wat ze over het onderwerp weten. Hierbij mogen ze de tekst niet gebruiken. Spreek met de kinderen af wie de secretaris (degene die schrijft) is. Na een paar minuten geef je door middel van een muziekinstrument aan dat de tijd om is. Dan wisselen de groepjes van blad en doen ze hetzelfde met een ander blad. Zo gaat dat door totdat elke groep alle bladen heeft gehad. Dan leg je het even stil en vertel je de kinderen dat ze over het onderdeel waar ze nu het blad van hebben, zo meteen een presentatie moeten geven. Ze moeten dus de informatie die op het papier staat en die alle groepen aangeleverd hebben, gebruiken om het zo meteen aan de klas te vertellen. Dit zetten ze op papier en presenteren het aan de klas. Ze kiezen voor de presentatie een presentator uit het groepje.

Afsluiting:
De kinderen presenteren hun onderdeel. Laat dit in volgorde van de geschiedenis doen. Dus:

 1. Irak
 2. Koeweit – Olie
 3. Operatie Desert Storm
 4. Israël – Scudraketten

Materialen

 • digibord
 • digitale bestanden: tekst van de site, afbeelding Midden-Oosten van de site
 • 4 A3-vellen
 • muziekinstrument