Gezondheidszorg

Handleiding leerkracht

Inleiding

Het thema wat we hier behandelen is ‘Gezondheidszorg’. De leerlingen vinden hier informatie over het zorgsysteem in Israël en het effect wat de Israëlische overheid op de zorg heeft. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen weten hoe het zorgsysteem in Israël geregeld is, bovendien komen ze via het zorgsysteem ook meer te weten over de overheid.

Doelstellingen

De kinderen weten hoe het Israëlische zorgsysteem in elkaar zit.

De kinderen weten een Israëlische hulporganisatie op te noemen en weten het nut hiervan

De kinderen kunnen vertellen waarom de overheid inspraak heeft op het zorgsysteem en waarom dit zo belangrijk is.

Doelgroep

Deze tekst is geschikt voor de bovenbouw, met name groep 7 / 8.

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld
Aardrijkskunde
B. Domein ruimtelijke inrichting
8. De leerlingen kunnen beschrijven in welke opzichten dagelijks leven in Nederland (bijvoorbeeld wonen, werken, verkeer, bestuur, levensbeschouwing) overeenkomt met, of verschilt van dagelijks leven in landen in Azië
Samenleving
15. De leerlingen kunnen enkele aspecten van het verschijnsel arbeid beschrijven, waaronder in elk geval : soorten beroepen en beroepsperspectieven in relatie tot opleiding en sekse.
18. De leerlingen kennen enkele hoofdzaken van staatsinrichting en de rol van de burger daarin. [1]

Les-idee

De leerkracht kan deze tekst gebruiken in een les over Israël, maar ook in een les over gezondheidszorg. Er kan een collage gemaakt worden over gezondheidszorg, de leerlingen kunnen het uitspelen in een rollenspel en / of de leerlingen kunnen vertellen hoe ze zelf zouden willen dat de gezondheidszorg is geregeld.

Ook zou de leerkracht de leerlingen eerst zelf informatie op kunnen laten zoeken over de gezondheidszorg om vervolgens deze tekst te behandelen.

Deze tekst kun je ook gebruiken bij een quiz.

Tijdsplanning

Les is ongeveer 45 minuten.

Inleiding
De leerkracht houdt een korte intro over gezondheidszorg in Israël, hierbij gebruikt ze de informatie uit het artikel. De leerlingen schrijven kernwoorden op, woorden waarvan ze denken dat deze belangrijk zijn te onthouden.

Kern
De leerlingen verwerken deze informatie in een collage en presenteren deze in eigen woorden voor de klas

Slot
De klas zoekt naar overeenkomsten  en verschillen tussen de zorg in Nederland en de zorg in Israël.

Materialen

In deze les gebruik je platen van ziekenhuizen, het rode kruis, Magen David Adom etc.