Klimaat

Handleiding leerkracht

Land van verschillende klimaten

Inleiding

Als je een reis zou maken door het land Israël kom je veel verschillende weersomstandigheden tegen. Dit heeft te maken met de verschillende klimaten die er zijn. Israël is namelijk een langgerekt land met zowel lage vlaktes aan de kust als hoge bergen in het binnenland.

Maar welke klimaten zijn er nu eigenlijk en waarom zijn die klimaten daar? Dat willen we verder in deze tekst behandelen en aan de kinderen uitleggen.

Doelstellingen

 • De kinderen kennis laten maken met de twee overheersende klimaten in Israël.
 • De kinderen kunnen hun kennis over de overheersende klimaten uit Israël in de praktijk toepassen, namelijk het Middellandse zeeklimaat en het woestijnklimaat.

Doelgroep

Groep 7-8

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld
Ruimte
47.    De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Wij kijken voornamelijk naar omgeving, klimaat in een van de werelddelen van Azië, namelijk Israël.

Vakken: Aardrijkskunde, natuuronderwijs

Lesidee

Inleiding
Klimaat, wat is dat nu eigenlijk? Laat eerst de kinderen zeggen waar ze aan denken bij ‘klimaat’.
Geef dan de werkelijke betekenis van ‘klimaat. Klimaat: Gemiddelde weersomstandigheden in een bepaald gebied genomen over 30 jaar.
Knip deze betekenis in drie delen en ga deze kort na:

 • Gemiddelde weersomstandigheden: noem eens weersoorten? Wat zou dan het gemiddelde kunnen betekenen? Wat heeft temperatuur en neerslag daar mee te maken?
 • Bepaald gebied: wat voor gebied? Hoe groot zal dit zijn?
 • Genomen over 30 jaar: Waarom over 30 jaar? Waarom niet over 5 jaar?

Kern
Lees samen met de kinderen de tekst. Doe dit zelf of laat het een van de leerlingen doen. Je kan de tekst op twee manieren behandelen:

 • Lees eerst heel de tekst en laat daarna diverse platen zien waarin dat klimaat zichtbaar wordt. (Zie materialen)
 • Lees de tekst in delen en behandel eerst het ene klimaat en daarna de andere. Doe dit ook weer aan de hand van platen. (Zie materialen)

Bij het behandelen van de tekst is het goed om op de volgende punten te letten:

 • Welke woorden zouden lastig kunnen zijn
 • Stel conclusievragen om te kijken of ze de stof ook echt begrepen hebben
 • Laat de platen zien

Afsluiting
In de tekst staat genoemd dat Jeruzalem op de grens ligt van deze twee klimaten. Aan de oostzijde ligt de woestijn en aan de westzijde is er een meer Middellandse Zeeklimaat. De kinderen hebben door het verhaal en de platen een beeld gekregen bij beide klimaten. De opdracht is:

Maak een tekening met daarop Jeruzalem en de beide gebieden met een ander klimaat aan de zijkanten. Teken Jeruzalem in het midden. Dit mag gedaan worden met een symbolisch huis(je)/poort/muur. Het gaat vooral om de klimaten.

Om te controleren of de kinderen de tekst begrepen hebben kun je erop letten dat de volgende elementen terug komen in de tekening:

Woestijnklimaat:        

 • Geel
 • Rotsblokken/rotsen
 • Zand
 • Kaal
 • Woestijngras

Middellandse Zeeklimaat:

 • Groen
 • Gras/stuiken en bomen
 • (zee)
Tijdsplanning

Inleiding:   10 min.
Kern:        20 min.
Slot:         15 min.

Materialen

 • PPT met platen over klimaat Israël
 • Wit tekenpapier
 • Kleurpotloden
 • Tekst Leerling