Landschap

Handleiding leerkracht

Inleiding

Voor u ligt een handleiding waarbij u de mogelijkheid hebt om deze te volgen zoveel als u wilt. Er kunnen bepaalde elementen uitgehaald worden, de mogelijkheid is er ook om de handleiding volledig te volgen.

Doelstellingen

- De leerlingen kunnen de verschillende soorten landschappen in het land Israel te noemen.
- De leerlingen weten de verschillende gebieden in Israel met zijn verschillende landschappen op de kaart van Israel aan te wijzen en kunnen dit verschil in landschappen ook verklaren.

Doelgroep

De tekst is geschikt voor groep 7/8.

Vakken en Kerndoelen

Aardrijkskunde:
Ruimte kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Ruimte kerndoel 49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Nederlands:
Mondeling onderwijs kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Taalbeschouwing kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Les-idee

Inleiding
Laat verschillende afbeeldingen zien. Deze afbeeldingen geven verschillende landschappen weer. Nadat je dit hebt laten zien, laat je de kinderen op een blad hun indrukken van de afbeeldingen verwoorden. In het midden van het blad is een vierkant getekend Vanuit de hoeken van het vierkant worden lijnen getrokken zodat voor ieder kind ruimte is om zijn eigen indrukken op te schrijven. Nadat ze dit gedaan hebben, overleggen ze met elkaar welke dingen overeenkomen in hun antwoorden en welke ze in het vierkant in het midden willen schrijven. In het vierkant komt ook het land te staan waarvan ze denken dat de afbeeldingen waren. Deze opdracht wordt in groepjes van vier uitgevoerd. De kinderen presenteren aan elkaar ieders werk.

Kern
Geef globaal uitleg over de landschappen en neem dan een element van de tekst. Bijvoorbeeld de Dode Zee. Neem een actueel krantenartikel over dit onderwerp mee en lees dit met elkaar door. Praat over het probleem en laat kinderen nadenken over een oplossing. Dit kunnen ze in tweetallen of in groepjes van drie of vier personen doen.

Tip: Misschien kun je deze les combineren met nieuwsbegrip?

Afsluiting
Kinderen vertellen aan elkaar de oplossing voor het probleem. Met de klas houd je een stemming waarin er gestemd wordt over de beste oplossing. Eventueel kun je een medaille of prijs uitreiken om het officieel te maken.

Tijdsplanning

Inleiding
2 min. afbeeldingen laten zien
4 min. indrukken individueel op laten schrijven
4 min. overleg in groepjes
5 min. presenteren ideeën aan de hand van het blad.

Kern
5 min. uitleg over landschappen globaal
10 min. Krantenartikel
10 min. kinderen bedenken oplossing

Afsluiting
5 min. Stemming beste oplossing

Materialen

Inleiding
- Afbeeldingen landschap
- Wit A3 papier
- potloden/ pennen

Kern
- tekst leerlingen
- artikel over actueel gekozen onderwerp
- evt. werkblad

Afsluiting
- stembiljetten
- stembus
- evt. een prijs of medaille

Boeken:

- Meeluisteren met Israel, Alfred Lange + W. De Lange
- De wereld van de Bijbel, Paul Lawrence
- Israel, Bronja Prazdny