Onderwijs

Handleiding leerkacht

Inleiding

Hieronder vindt u informatie over het geven van een les over het onderwijs in Israël.

Doelstellingen

Aan het einde van de les:
- Weten de kinderen dat er vier soorten onderwijs in Israël zijn: openbaar staatsonderwijs, religieus onderwijs, Arabisch onderwijs en privé-onderwijs.
- Weten de kinderen verschillen tussen deze vier soorten onderwijs.
- Kunnen de leerlingen verschillen en overeenkomsten noemen tussen het onderwijs in Israël en Nederland.
- Hebben de kinderen collages gemaakt over één vorm van onderwijs, waardoor ze hun kennis over het onderwijs in Israël verdiept hebben.

Doelgroep

De les is geschikt voor groep 7/8.

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld

Aardrijkskunde
Kerndoel 47       De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Lesidee

Inleiding
Open de les door de plaat te laten zien van een klas met kinderen in Israël. (Zie ‘Onderwijsmaterialen’.) Vraag wat ze zien en wat de verschillen en overeenkomsten zijn met een klas in Nederland. Schrijf deze verschillen en overeenkomsten in een schema op het bord. Vertel vervolgens dat ze tijdens deze les meer zullen leren over het onderwijs in Israël.

Kern
Leerkracht vraagt welke vormen van onderwijs we in Nederland hebben. (Denk aan ‘christelijk’, ‘openbaar’, ‘islamitisch’ etc.).
Daarna vraagt hij welke vormen er waarschijnlijk in Israël zullen zijn. Leerlingen geven antwoord en de leerkracht vult dit aan door de vier vormen kort uit te leggen en ze in een schema op het bord te schrijven: openbaar staatsonderwijs, religieus onderwijs, Arabisch onderwijs en privé-onderwijs.
Vervolgens deelt de leerkracht de groep op in groepjes van vier leerlingen. Ieder groepje neemt één van de vier soorten onderwijs voor zijn rekening. Het is de bedoeling dat elk groepje informatie en plaatjes verzamelt (door middel van internet) over die vorm van onderwijs en daar op een groot papier (A2) een collage van maakt.

Afsluiting
Als er tijd over is kunnen de collages kort voor de klas gepresenteerd worden.

Tijdsplanning

Inleiding: 10 minuten
Kern: 30 minuten
Afsluiting: 10 minuten

Onderwijsmaterialen

  • Internet
  • Lijm, papier, scharen

Verdieping/meer informatie

  • Op bezoek in...Israël, door Bronja Prazdny, 2005, KIT Publishers, Amsterdam, ISBN: 90 6832 872 7
  • Wij willen weten; Israël, door Willem Hermans, 2010, Ellessy, ISBN: 908660059X
  • Onderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israel, door Hans Jansen, 2005, Johannes Multimedia Uitgeverij, ISBN 9073632161