Politiek in Israël

Handleiding leerkracht

Inleiding

Hiervoor u ligt een lespakket over het thema: “Politiek in Israël”. Een interessant onderwerp om hierdoor uw kinderen te laten verdiepen in de politiek. Niet zomaar politiek, maar politiek in Israël. Het land Israël, elke dag in het nieuws.

Doelstellingen

 • De kinderen weten wat politiek inhoudt.
 • De kinderen leren hoe de politieke situatie is in Israël.
 • De kinderen leren hoe ze een standpunt moeten verwoorden.
 • De kinderen lerenbelangrijke informatie te selecteren en dit op een creatieve manier in beeld te brengen door het maken van een poster.

Doelgroep

Deze les is voornamelijk te geven in groep 8. Door op een speelse manier inhoudelijk veel informatie te geven en tegelijkertijd te verwerken zijn de vaardigheden van een groep 8-leerling noodzakelijk.

Vakken en Kerndoelen

Aardrijkskunde: Mens en samenleving
Kerndoel 36
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en
Europese staatsinrichting en de rol van de burger.   
Kerndoel 37 :
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.

Les-idee

Allereerst introduceert u het onderwerp politiek in de klas door het woord op het bord te schrijven en er een woordweb bij te maken. U activeert de kinderen door verschillende vragen te stellen en zo vragenderwijs naar het land Israël te gaan:

 • Wat is politiek eigenlijk?
 • Hebben we politiek alleen in Nederland of ook in andere landen?
 • Waar zal de politiek vooral overgaan denk je?
 • Waarom is politiek zo noodzakelijk?
 • Wat betekenen de termen ‘rechts’ en ‘links’ in de politiek?
 • Welke partijen hebben wij in Nederland?
 • Zou het voor een land in oorlog ook belangrijk zijn dat er een regering is? Waarom wel/niet?
 • Welk land staat bijna elke dag wel in de krant?
 • Weet je een partij uit Israël?

De klas wordt in 6 groepjes verdeeld. Deze groepjes vormen de 6 belangrijkste politiek partijen van Israël. Elk groepje krijgt een strookje met tekst waarin de belangrijkste standpunten van die partij staan vermeld. Dan krijgen de leerlingen de opdracht om een poster te maken over hun standpunten. Daarna mogen ze in een korte presentatie zichzelf promoten. Zo krijgen de leerlingen een beeld van de situatie in Israël en krijgen ze een inkijk in de politiek van een land.

Tijdsplanning

De les duurt ongeveer een uur.
Fase 1: Introduceren van onderwerp: Politiek (Woordweb: wat is politiek enz.)
Fase 2: Vragen stellen aan de kinderen.
Fase 3: Opdracht uitleggen.
Fase 4: Groepjes maken + strookjes uitdelen.
Fase 5: Posters maken.
Fase 6: Kort presenteren.
Fase 7: Evaluatie

Materialen

Atlas, Formulieren informatie per partij.
Posters/papier(kleuren).
Lijm, scharen, papier en pen.

Er is geen tot zeer weinig lesmateriaal over de politieke situatie in Israël. Vandaar ook dit lespakket. We hopen op een mooie les waar u op een prachtige open manier diepzinnige gesprekken kunt voeren met de kinderen.