Taal in Israël

Handleiding leerkracht

Vele talen in een land

Inleiding

Veel kinderen denken bij Israël meteen aan de taal van het Oude Testament: het Hebreeuws. Maar dat is te eenzijdig. Het Hebreeuws is door de tijd heen sterk veranderd en naast deze taal spreken de mensen ook Arabisch, Russisch, Engels, Frans, Jiddisch en Spaans. Hoe komen al deze talen in dit bijzondere land terecht? Dat komt aan bod bij deze subcategorie.

Doelstellingen

Na het bekijken en lezen van dit onderwerp weten de leerlingen welke talen er in Israël voorkomen en aan welke invloeden deze talen onderhevig zijn geweest.

Doelgroep

De tekst is geschikt voor de bovenbouwleerlingen van de basisschool.

Vakken en Kerndoelen

Nederlands: Schriftelijk onderwijs
6      De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte
47     De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Lesidee

Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een Bijbelonderzoekje. Leerlingen kunnen aan de slag gaan met een door de leerkracht aangewezen gedeelte uit de bijbel. Ze zoeken de (plaats)namen op en zoeken uit waarom die naam aan die plaats/persoon is gegeven. Daarna kunnen ze elkaar de gevonden informatie presenteren.

Tijdsplanning

Inleiding:   De leerkracht vertelt iets over Israël en de talen die er gesproken worden. De leerlingen maken kennis met de verschillende vertalingen van bijvoorbeeld het woord ‘goedemorgen’.
(15 min.)

Kern:        De leerkracht vertelt dat het Oude Testament voor een groot gedeelte is geschreven in het Hebreeuws. Er staan nu nog wel heel veel namen in de Bijbel die iets kunnen betekenen. De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag met een Bijbelgedeelte dat de leerkracht heeft opgezocht en waarin een aantal namen staan. Ze zoeken de betekenis in de verklarende woordenlijst en zoeken het verband met het verhaal. (20 min.)

Afsluiting:  Leerlingen presenteren elkaar wat ze gevonden hebben. (15 min.)

Bronnen

Robinson, A. (1990) Alfabet, Hiëroglief en pictogram: de geschiedenis van het schrift. Rijswijk: Elmar

Verdieping/meer informatie

In Israël bestaan twee officiële talen: het (modern) Hebreeuws en het Arabisch. Het moderne Hebreeuws wordt ook wel Ivriet genoemd. Deze taal wordt door bijna de hele joodse bevolking gesproken. Het Hebreeuws is te onderscheiden in vier verschillende vormen:

  • Het klassieke Hebreeuws.
  • Het na-Bijbelse Hebreeuws.
  • Het middeleeuwse Hebreeuws.
  • Het moderne Hebreeuws.

Naast het Modern Hebreeuws wordt in Israël ook Arabisch, Russisch, Engels, Frans, Jiddisch en Spaans gesproken. Meer informatie over deze talen in Israël kunt u vinden op Landenweb.

Voor Hebreeuwse namen of begrippen in de Bijbel verwijs ik u door naar Oude Sporen.
Daar kunt u de Nederlandse uitleg of vertaling vinden van woorden uit de Bijbel, zoals de uitleg van namen als Aäron, Jozef en David en plaatsnamen zoals Pniël.

In het oude Hebreeuws komen geen klinkers voor. Om meer inzicht te krijgen in het vertalen van deze taal, kunt u het boek: Alfabet, Hiëroglief en pictogram: de geschiedenis van het schrift, geschreven door Andrew Robinson raadplegen.