Wonen in een kibboets

Handleiding leerkracht

Inleiding

In de tekst lezen kinderen over het leven in een kibboets. Ook het ontstaan ervan wordt uitgelegd. In een les kunt u, ook door deze tekst, met kinderen de kibboets van dichtbij bekijken. Hiervoor worden hieronder handvatten gegeven.

Doelstellingen

Na het lezen van de tekst weten kinderen:

 • hoe kibboetsen ontstaan zijn.
 • hoe het leven in een kibboets eruitzag en er nu uitziet.

Doelgroep

Deze tekst is vooral gemaakt voor kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Maar ook voor leerlingen uit de eerste twee klassen van het voorgezet onderwijs is de tekst bruikbaar.

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Ruimte:
47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigenomgeving te vergelijken met die in omgevingen elders in het buitenland, vanuit de perspectieven van wonen, werken, cultuur en levensbeschouwing.

49. De leerlingen wat kennis bijbrengen over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten.

De tekst kan goed gebruikt worden bij het vak aardrijkskunde, maar onderstaande lesopzet leent zich ook heel goed voor een tekenles, of een combinatie van een teken- en aardrijkskundeles.

Les-idee

Voorbereiding

 • Verdeel de klas in groepen van vier. Tijdens de kern van de les is dit nodig.
 • Leg voor elke groep gereed:
 • 4 maal de uitgeprinte tekst ‘Wonen in een kibboets’ (zie bijlage)
 • 4 maal de advieskaart: ‘Zo ontwerp je een kibboets’ (zie bijlage)
 • 1 stevig tekenpapier op A-3 formaat
 • 1 vel stevig tekenpapier op A-4 formaat
 • verschillende witte blaadjes om schetsen op te kunnen maken.

Inleiding:
Laat de afbeelding zijn van de kibboets in vroeger tijden. Laat de kinderen ernaar kijken. Praat met de kinderen door over de gebouwen die ze zien en de groep mensen. Wat zien ze op deze foto, waar zou het zijn? Hierdoor worden de kinderen nieuwsgierig gemaakt.

Vertel daarna dat het hier om een kibboets gaat. De mensen op de voorgrond doen waarschijnlijk een Joodse dans. Ze wonen met elkaar in de gebouwen erachter. Leg de principes uit van het leven daar: gelijkheid en saamhorigheid. Laat de kinderen bedenken wat dit in de praktijk inhoudt voor kibboetsniks. Laat ook de foto van een moderne kibboets zien. Bespreek de verschillen die er zijn en waardoor dat komt.

Kern:
Vertel dat er in Israël nog één kibboets gebouwd mag worden door leerlingen uit uw klas. Daarom komt er een ontwerpwedstrijd. In groepen van vier wordt een ontwerp gemaakt van een kibboets. Vervolgens wordt dit aan de klas en aan u als jury gepresenteerd.

Zet op het bord waar u op beoordeelt:

 • Eenheid in de verschillende gebouwen
 • Functionaliteit: is alles aanwezig en is de kibboets handig ingedeeld?
 • Originaliteit: welke ideeën heeft een groep laten zien die echt nieuw en slim zijn?

Lees met de kinderen de advieskaart ‘Zo ontwerp je een kibboets’. Omschrijf het eindresultaat duidelijk en zet  dit ook op het bord:

 • plattegrond op A-3 formaat, met duidelijke legenda
 • vooraanzicht op A-4 formaat.

Vervolgens gaan de kinderen zelf de kibboets ontwerpen. De uitwerking is helemaal vrij. De advieskaart mag gebruikt worden, dat is ook aan te bevelen,  maar het hoeft niet. Loop zelf als leerkracht de groepjes langs en stel vragen om leerlingen aan het denken te zetten over het ontwerp. Geef niet te snel suggesties of ideeën, laat die uit de kinderen zelf komen.

Afsluiting
Laat elk groepje hun ontwerp presenteren voor de klas. Zeg van tevoren dat het erom gaat dat ze de klas overtuigen van hun ontwerp. Als alle groepjes zijn geweest kijkt u met de kinderen terug op de les. Wat hebben ze geleerd tijdens het ontwerpen? Vertel over elk groepje een positief element van hun ontwerp en vertel tenslotte wanneer u de uitslag bekendmaakt

Na de les
Maak de volgende dag bekend welk ontwerp het beste is.

Tijdsplanning

Inleiding: 10 minuten
Kern: 50 minuten (5 min. uitleg, 45 min. ontwerpen)
Afsluiting: 20 minuten (ongeveer 4 min. per groepje)

U kunt de les ook over twee lessen verdelen. Waarschijnlijk zult u wel twee lessen nodig hebben. In dat geval wordt er de tweede les nog even doorgewerkt aan het ontwerp en volgen aan het eind de presentaties. Aan het einde van de eerste les wordt dan alleen even kort teruggeblikt.

Materialen

 • Tekenpapier op A-3 formaat
 • Tekenpapier op A-4 formaat
 • Afbeeldingen op het digibord of uitgeprint op groot formaat.
 • Voor elk kind de tekst ‘wonen in een kibboets’
 • Voor elk kind de bijlage ‘zo ontwerp je een kibboets’
 • Potloden

Verdieping/meer informatie

Boek: Liegle, L (1974), Gezin en gemeenschap in de Kibboets, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen