Wonen in een mosjav

Handleiding leerkracht

Inleiding

Deze tekst gaat over één van de coöperatieve landbouwnederzettingen die in Israël te vinden zijn.. Het best bekend als ‘de mosjav’. Deze tekst zal zich vooral toespitsen op het wonen in een mosjav. Hierbij zal ingegaan worden op wat een mosjav is en hoe het ontstaan is.

Doelstellingen

 • Als de kinderen de tekst gelezen hebben, kunnen zij drie kenmerken noemen die bij een mosjav horen.
 • Als de kinderen de  tekst hebben gelezen, kunnen zij zich een voorstelling maken van hoe het er in de mosjav aan toe gaat.
 • Als de kinderen de tekst hebben gelezen, kunnen zij vertellen in welk jaartal de mosjav is ontstaan en hoe het hele ‘mosjav-principe’ in elkaar zit.

Doelgroep

Voor groep 7/8

Vakken en Kerndoelen

 • Aardrijkskunde
 • Taal
 • Een kleine deel geschiedenis

Kerndoel 47:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Lesidee & tijdsplanning

Inleiding (10 minuten):

 • De zandtafel staat voorin de klas en de kinderen zitten er in een kring omheen
 • U leidt het onderwerp: de mosjav, op een exemplarische en brede manier in.
 • U stelt de kinderen voor het volgende probleem: De regering van Israel heeft het volgende stuk land om te verdelen. Nu komen er allemaal immigranten uit Engeland die in Israël willen komen wonen. De regering staat nu voor het probleem hoe ze het land het beste kunnen verdelen. Er zitten wel een paar vereisten aan. De mensen moeten tevreden zijn met hun land en ze moeten ook nog wat opbrengen voor de overheid. Daarnaast wil de overheid ook dat ze zich gaan binden aan het land. Nu aan jullie de vraag. Hoe zou jij het land verdelen?
 • U praat hier even met de kinderen over. Daarna vertelt u aan de kinderen dat ze deze les aan de slag gaan met een tekst waarin er ook zo’n probleem was, maar waar de overheid uitgekomen is. U vertelt erbij dat we aan het einde van de les met elkaar gaan kijken of de kinderen weten hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien. Zij moeten hier dus extra op letten.

Kern (25 minuten):

 • De kinderen lezen de tekst. Hierbij letten ze heel sterk op hoe de regering het in Israël uiteindelijk heeft aangepakt. Dit moeten ze namelijk weten voor het einde van de les.
 • De kinderen gaan zelf een tekst schrijven in reactie op de tekst van Calev. Deze tekst gaat over hun eigen dorp of stad. Hierbij letten ze op dezelfde dingen als waar Calev op lette. Ze vertellen wie ze zijn en waar ze wonen. Ze vertellen iets over de geschiedenis waar ze wonen en het beroep van hun vader. Daarnaast gaan ze wat dieper in op de hulp die wij als mensen binnen onze gemeenschap hebben. Is dat hetzelfde als in een mosjav?

Slot (10 minuten):

 • De kinderen gaan weer in de kring om de zandtafel heen zitten. Met elkaar verdeel je de mosjav net zoals die in de tekst verdeeld werd. De kinderen leggen ook het onderliggende principe uit, want dit hebben ze geleerd door de tekst te lezen.
 • Als je dat met elkaar hebt gedaan, lezen nog een paar kinderen hun brief voor.

Materialen

 • Zandtafel
 • Tekst voor elke leerling
 • Papier om teksten op te schrijven