Aartsvaders

Handleiding leerkracht

Op deze website vindt u in het kort de geschiedenis van de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob.

Doelstellingen

De leerlingen van groep 7 en 8 verwoorden wat aartsvaders zijn, waar ze woonden en waarom ze daar woonden. Zij kunnen hierbij 3 voorbeelden noemen. Ook kunnen zij de route die aartsvader Abraham afgelegd heeft op de kaart zetten.

Doelgroep

Groep 7 en 8

Vakken en Kerndoelen

 • Nederlandse taal: Taalbeschouwing

De leerlingen maken kennis met verhalen die in oude culturen zijn ontstaan.

 • Nederlandse taal:Mondeling taalonderwijs

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie en het uitbrengen van een verslag.

 • Nederlandse taal: Schriftelijk taalonderwijs

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve teksten.

 • Aardrijkskunde:

De leerlingen maken kennis met de topografie uit het Midden Oosten. Zij benoemen hoe de aartsvader Abraham gereisd is van Ur naar Berséba.

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen (de Bijbel) en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Les- idee

Inleiding: gesprekje over aartsvaders. Wat zijn aartsvaders? Wanneer leefden aartsvaders? Onder welke omstandigheden leefden zij?  Doe dit aan de hand van een woordweb

Kern: ga na of de leerlingen weten wat een stamboom is. De leerlingen maken de opdrachten.

Afsluiting: De leerlingen presenteren hun eigen gevonden informatie aan de andere leerlingen.

Tijdsplanning

Tijdsuur: 60 minuten
Inleiding: 5 minuten
Kern: 40 minuten
Afsluiting:15 minuten

Materialen

 • Bijbel
 • Atlas
 • Potloden
 • Pen
 • Kaartje

Bronnen

 • Bijbel (Genesis)
 • Leren en Leven
 • Moduleboek specialisatie aardrijkskunde 2011-2012

Verdieping/meer informatie:

 • Bijbel
 • Bijbelatlas
 • Leren leven (Drs. P. Cammeraat, deel 1)

Verteltips:

Gen. 12:1-8
Gen. 16:1-4 en Gen. 18: 1-15
Gen. 21:1-20
Gen. 23 en 25:7-11