Bijbelse geschiedenis Israel

handleiding leerkracht

Inleiding

Wij beschrijven in het artikel de tijdslijn van het volk Israël aan de hand van wat in de Bijbel beschreven staat. We doen dit aan de hand van zes kopjes.

Doelstellingen

 • De kinderen kunnen de lijn van het volk Israël beschrijven
 • De kinderen kunnen benoemen hoe God het volk heeft bewaard gedurende de geschiedenis
 • De kinderen leren welke personen belangrijk zijn geweest voor het geweest
 • De kinderen leren de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van het volk van God

Doelgroep

Deze tekst is geschikt voor kinderen van de bovenbouw, groep 6/7.

Vakken en Kerndoelen

Kerndoel 51: de leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 53: de leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Les-idee

De kinderen maken groepjes van 4 personen. Elk groepje krijgt de tekst uit het artikel en kiest één onderwerp. De kinderen kiezen als groepje een onderdeel uit de tekst waar ze meer van willen weten. Ze zoeken hier vervolgens informatie over op (internet, kinderboeken, leskist, Bijbel e.d.). De informatie gaan ze verwerken op een poster. De poster kunnen de kinderen eventueel presenteren aan de klas in een vervolgles. Aan de rest van de klas is de taak om tijdens elke presentatie de drie belangrijkste dingen op te schrijven.

Tijdsplanning

Inleiding:
Introductie onderwerp, uitleg opdracht: 5 minuten

Kern:
De kinderen gaan de informatie verzamelen en de poster maken 35-40 minuten

Slot:
Evalueren: 5 minuten

Materialen

 • A3 formaat papier om de informatie op te zetten
 • Tekst van 600 woorden.
 • Computers
 • Boeken
 • Leskist
 • Bijbel
 • Eigen materiaal van kinderen (!)

Bronnen

 • de Chronologie van de Bijbelse Geschiedenis, ISBN 9059470060
 • de Bijbel