Holocaust

Vernietiging

Het woord Holocaust is eigenlijk een Grieks woord. De Grieken schrijven het als: ‘Holokauston’. Dit betekent: ‘Geheel verbrand’. Dit wijst naar een offer dat je (de Heere) vrijwillig brengt. Alleen je begrijpt ook wel, dat bijvoorbeeld de Joden in de Tweede Wereldoorlog, niet vrijwillig stierven. Daarom geven de Joden het woord Holocaust een andere betekenis. Bij hun betekent het: ‘Vernietiging’.