Het Joodse 'gevaar'


In verschillende landen in Europa waren aan het einde van de 19e eeuw al weer maatregelen tegen de Joden genomen. Vooral in Rusland, waar hevige vervolgingen waren ontstaan.

   Besmettelijk…   

Bijzonder erg was dat men de Joden meer en meer ging zien als een bijzonder ras. En een gevaarlijk ras ook. Je moest het mijden alsof het een besmettelijk virus was.
Joden waren al eeuwenlang buiten de samenleving gehouden, om allerlei redenen. Ze waren vijandig tegen het christendom. Ze maakten zich schuldig aan ‘rituele’ moorden op christenen: het bekende bloedsprookje. Joden waren ‘woekeraars’. Mensen die zelf enorm rijk waren, maar anderen geld aftroggelden. Er werd op gewezen: Joden zijn anders, ze hebben dik, donker haar, een speciale neus. Vaak zijn ze kleiner van stuk. Kortom: ze vormen een ras, dat eigenlijk niet in Europa thuishoort. Als je ze kwijt kon raken, dan waren veel problemen meteen opgelost. Want dát kwam er nog bij: als er ergens moeilijkheden uitbraken, bijvoorbeeld in de economie: de Joden zaten erachter.

   Een Joods complot   

Tegen het jaar 1900 werden de eerste vergaderingen (congressen) van de Zionisten gehouden. Wat zou daar besproken worden? Dat vroegen mensen zich wel eens af. Van alles werd gefantaseerd. Want immers: die verachte Joden zullen wel weer iets aan het uitbroeden zijn! In 1905 verscheen in Rusland een anti-Joods boek. Het heette: “De Protocollen van de Wijzen van Zion”. Daarin werd uitgebreid verteld wat de Joden op hun vergaderingen allemaal wel niet hadden bedisseld. Er waren plannen gesmeed om het christendom omver te werpen. De hele wereld zou onder de macht van de Joden komen. Er was dus - zo beweerde men - een heel gevaarlijk Joods complot! De Russische tsaar Nicolaas II kreeg het boek te zien. Hij liet er meteen duizenden exemplaren van drukken.

   Vervalsing   

Je kunt het toch niet geloven! De Joden waren al heel lang vertrapt, beschouwd als verraderlijk en onbetrouwbaar. Ze waren vervolgd, verbannen en vermoord. Zouden ze tot zoiets in staat zijn?
“Zeker weten! Er dreigt groot gevaar!” Dat was de mening van veel mensen. Vooral in Rusland bij de aanhangers van de tsaar. Toen daar in 1917 een grote revolutie ontstond, was dat voor velen het bewijs: zie je wel, de Joden  hebben die veroorzaakt.


► Tsaar Nicolaas II van Rusland
► Henry Ford

Een paar jaar later zorgde Henry Ford nog voor een Amerikaanse vertaling. Maar kort daarna ontdekte men in Engeland, dat het een vervalst boek was! Voor meneer Ford was dat geen reden om zijn haat tegen de Joden op te geven. De Joden waren de oorzaak geweest van de Eerste Wereldoorlog! In een boek beweerde hij dat ze ook zaten achter de misdaden in zijn land. En de slechte kwaliteit van het leger. Ford ging nog verder: hij had contacten met de nazi’s in Duitsland, die zeiden dat ze veel van hem geleerd hadden… Hij kreeg vlak voor de oorlog zelfs een grote Duitse medaille opgespeld! Ook zijn ‘vriend’ Adolf Hitler geloofde zeker in een Joodse samenzwering.

   Zwarte schaap   

Je snapt dat intussen de Jodenvervolging ook Amerika al had bereikt. We lezen van een Joodse zakenman, die werd beschuldigd van de moord op een meisje. Hij werd door een woedende menigte om het leven gebracht. Toen er in 1929 een grote geldcrisis uitbrak: die ellende kwam natuurlijk door …de Joden. We hebben het eerder gezien: de Jood is de zondebok, het zwarte schaap...

Na de Tweede Wereldoorlog is het boek telkens opnieuw gedrukt. En horen we nog steeds van mensen die in de waarheid van “De Protocollen” geloven. Die kon (en kun) je vooral vinden in het Midden-Oosten. De president van Egypte, de koning van Arabië. En journalisten die de inhoud ervan voor zoete koek slikken. Tot op de dag van vandaag…

   Wist je dat...   

  • die meneer Ford inderdaad de bekende autofabrikant was?
  • een portret van hem op de werkkamer van Hitler hing?
  • hij pas enkele jaren voor zijn dood spijt heeft betuigd voor zijn anti-Joodse opstelling?