Iran

Iran


Een land dat regelmatig in het nieuws is. En meestal is dat niet zo positief. Bijvoorbeeld, als het gaat om de vervolging of achterstelling van minderheden, zoals christenen en Joden.

   De Sjah van Perzië   

Het land is uit de oudheid bekend als Perzië. Vanaf 1935 is de naam weer Iran, zoals vroeger.
In 1925 grijpt Reza Pahlavi de macht. Hij noemt zich 'sjah' (= koning) en hij regeert met harde hand. Ook als zijn zoon Mohammed aan de macht komt blijft dat zo. Wee je gebeente als je niet naar hem luistert! Andere landen proberen op goede voet met de ‘Sjah van Perzië’ te blijven. Zoals Amerika, Europa en ook Israël. Amerika levert zelfs oorlogsmaterieel. Vergeet niet dat er veel olie in het land zit. En dat is toch ook belangrijk?


► De Sjah met zijn vrouw (rechts) in 1977. Links op de foto de Amerikaanse president Carter en koning Hoessein van Jordanië

Maar de onvrede groeit. In 1979 ontstaat er een revolutie. De Sjah wordt afgezet, maar wie komt er voor in de plaats? De islamitische geestelijken in Iran krijgen het voor het zeggen!

   'Sharia'   

Een hoge leider, Ayatollah Chomeini, wordt uit Parijs gehaald. Er begint een periode, die echt niet beter is dan onder de Sjah. Want de islamitische machthebbers voeren een strenge wet in: de 'sharia'. Een godsdienstige dictatuur!
De westerse landen moeten natuurlijk niets van Chomeini hebben. Als er in het volgende jaar een oorlog tussen Iran en Irak uitbreekt, steunen zij Irak. Dat valt helemaal verkeerd bij Iran: de haat tegen Amerika wordt er alleen maar door aangewakkerd. Men schat dat bijna een miljoen Iraniërs in deze acht jaar durende oorlog zijn omgekomen!

Rond het jaar 2000 lijkt het wat beter te gaan met het land. Maar al spoedig komt er een andere president, Ahmadinejad, die weer de strenge islamitische wetten uitvaardigt. Toch breken er enkele jaren later grote rellen en demonstraties uit. In 2021 wordt Ebrahim Raisi president. Voortdurend is er onenigheid met westerse landen over het atoomprogramma van Iran. Dit land wordt er van verdacht in het geheim te werken aan kernwapens.

  Verhouding met Israël   

Vooral het land Israël is de ‘aartsvijand’ van Iran. Dat land van de Zionisten moet vernietigd worden, vinden velen. De Joden hebben geen bestaansrecht in het Midden-Oosten; ze moeten de zee ingedreven worden. Geen wonder dat Israël de ontwikkelingen in Iran nauwlettend volgt. Een ook Amerika kan in Iran niet veel goed doen: dat land noemen ze ‘de grote Satan’. Speciaal over het atoomprogramma van Iran maakt de wereld zich grote zorgen.
Joden in Iran lijken het niet echt slecht te hebben. Maar ze moeten wel oppassen. Al snel denkt men dat ze spioneren voor Israël of dat ze ‘vijanden van Allah’ zijn.


► De ruïnes van de stad Persepolis

Iran telt ongeveer 85 miljoen inwoners, waarvan zo’n 10 miljoen in de hoofdstad Teheran. Toeristen treffen in het land een gastvrije bevolking. Er zijn veel mooie, oude moskeeën te bezichtigen. Ook een populaire bestemming zijn de restanten van de oude stad Persepolis (zie foto), die een tijdlang de hoofdstad van het rijk is geweest.

   In de Bijbel   

Ook in de Bijbel lezen we over het Perzische Rijk. Een bekende koning was Kores (of: Cyrus), die Babel heeft veroverd in 539 voor Chr. Hij stond toe dat de Joden uit Babel naar hun eigen land konden terugkeren. Dat deden de Perzen overigens ook met andere overwonnen volken. Een andere grote koning was Darius (*), die leefde in de tijd van de profeten Haggaï en Zacharia. Deze koning heeft (zoals je in het boek Ezra leest) zich met de tempelbouw in Jeruzalem bemoeid. Van deze Darius is nog de graftombe in Iran te bekijken (zie de afbeelding). Na Darius kwamen koningen als Ahasveros (Xerxes) en Arthahsasta (Artaxerxes), die we kennen uit de tijd van Esther en van Nehemia. Het Perzische rijk heeft ongeveer 200 jaar bestaan. Het was in die dagen veel groter dan tegenwoordig: het strekte zich ook verder naar het oosten uit. En in het westen hoorde ook het gebied erbij dat we tegenwoordig Turkije noemen. In de tijd van Daniël, Nehemia en Esther was de hoofdstad Susa(n).

(*) Opmerking: De koning Darius uit het boek Daniël (denk aan de geschiedenis van de leeuwenkuil) is een andere. Het lijkt dat deze maar kort heeft geregeerd. Want we weten niet precies wie hij is geweest. Misschien was het gewoon een andere naam voor koning Kores.