Het huwelijk

(de bruiloft)

In de Bijbelse tijd is het huwelijk heel belangrijk. Daarom is de Heere Jezus ook aanwezig bij de bruiloft te Kana en doet Hij daar Zijn eerste wonder. Als de kinderen nog jong zijn, denken vader en moeder al na over met wie ze zullen gaan trouwen. Ook wordt de hulp van goede vrienden gevraagd om een goede man of vrouw te zoeken voor je zoon of dochter, liefst uit het eigen volk. Meisjes worden vaak al op jonge leeftijd, van af haar 12e jaar uitgehuwelijkt.

Verloving

De verloving of ondertrouw vindt plaats in het huis van de vader van de bruid. Dan wordt er een huwelijkscontract opgesteld. De bruidegom en de getuigen ondertekenen die overeenkomst. Er wordt afgesproken welke bruidsschat de bruidegom moet geven aan de vader van de bruid. Rijke herdersvorsten geven schapen, geiten, runderen of kamelen. Ook wordt er wel een geldbedrag of andere schat gegeven.

Denk aan Eliëzer, die voor Izak een vrouw zoekt en geschenken geeft aan Bethuël, Laban en Rebekka. De aanstaande bruid krijgt vaak een mooie ketting met 10 penningen eraan. Dat bevat een grote waarde. In de gelijkenis van de 10 penningen was de bruid later zo’n penning kwijt en ze zocht net zolang tot ze die penning weer had gevonden. De aanstaande bruid gaat soms al bij de andere familie wonen om alles gereed te maken voor het feest en haar nieuwe huishouding. Ze krijgt zeker een jaar de tijd om haar uitzet (kleding en sieraden) in orde te maken. De bruidegom heeft de taak om het bruiloftsfeest voor te bereiden en eventueel de nieuwe woning. De verloving mag niet zomaar verbroken worden.

Bruiloft

Voordat de dag van de bruiloft aanbreekt, is de bruid in de woning van haar ouders. Ze neemt eerst een ritueel bad ter reiniging. Ze wordt gezalfd met geurende oliën en trekt de mooiste kleren aan, die speciaal voor deze gelegenheid zijn gemaakt. Ook haar vriendinnen trekken de mooiste kleren aan. Beroepszangers zingen over de kracht en de fierheid van de bruidegom en de schoonheid van de bruid. In het Bijbelboek Hooglied kun je zulke mooie liederen vinden, die zingen van de bruid en de bruidegom (In Hooglied gaat het natuurlijk ook over het geestelijke huwelijk tussen God en Zijn volk). Zij spelen op hun luiten en de vriendinnen springen en dansen van vreugde. De bruidegom neemt ook een ritueel bad ter reiniging in zijn huis. Hij trekt ook zijn mooie bruiloftskleren aan. Zijn vrienden komen hem halen en trekken ’s avonds in optocht naar het huis van de bruid. Fakkels en olielampen verlichten de optocht. Daar wordt de bruid opgehaald. In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden gaat het over zo’n optocht, die naar de bruiloftszaal op weg is. Hun lampen gaan uit, als ze langs op de bruiloftsstoet moeten wachten. Knechten hebben de gasten uitgenodigd. De familie, vrienden en buren zijn bij elkaar gekomen in de feestzaal, meestal de mooie kamer in het huis van de bruidegom.

De huwelijkssluiting

De gasten wassen vooraf de handen en meestal ook de voeten. Er staan bij de ingang vaten met water om zich (ritueel) te reinigen. Tijdens de bruiloft te Kana verandert de Heere Jezus dat water in heerlijke wijn om te drinken bij de feestmaaltijd. De vader van de bruidegom of een andere voorname man sluit het huwelijk. Dat gebeurt onder een soort afdak, een baldakijn. Dan begint het feestmaal. De bruid en de bruidegom krijgen de ereplaats. De lekkerste vruchten, noten en groenten worden gegeten. Ook is er heerlijke wijn voor iedereen. De bruiloft duurt wel enkele dagen, denk maar aan het bruiloftsfeest bij Simson en zijn bruid. Er wordt gezongen, raadsels aan elkaar opgegeven, poëzie voorgelezen en men in gezellig bij elkaar. Na afloop brengt de bruidegom zijn vrouw naar hun woning.