Duif


In de Bijbel komen we deze vogel regelmatig tegen. De wilde duif of rotsduif is de ‘voorvader’ van de bekende postduif.

   In spelonken   

De rotsduif woonde in rotsachtig gebied. Nesten bouwden ze in kloven en spelonken. Daar zaten ze veilig en rustig. Daarvan lezen we bijvoorbeeld in Hoogl. 2:14 en Jer. 48:28. Ze broeden veel in ravijnen bij de Dode Zee en ook wel in het dal van de Jordaan. De duif uit Ps. 68:14 is misschien ook een rotsduif geweest: deze had mooie kleuren, die in het zonlicht wel aan zilver en goud deden denken. Ook kan het zijn dat de Joden toen ook al met duiven aan het fokken waren. Wat dan extra mooie vogels opleverde…

Duiven zijn geweldige vliegers. Wie postduiven houdt kan daarvan wel staaltjes vertellen. Het is gebeurd dat een duif een afstand van meer dan 250 kilometer in slechts… twee uur aflegde! En duiven kunnen zich ook heel goed oriënteren, dus het gebied herkennen waar ze overheen vliegen. Daarom was het ook dat Noach enkele keren een duif uitliet vanuit de ark.

   Tortelduif   

In de Bijbel komt ook de tortelduif voor. In Palestina is de tortelduif een trekvogel, die zich in het voorjaar weer laat zien. In Hoogl. 2:12 staat dat na de winter de tortelduif in het land wordt gehoord. Abram moest een tortelduif offeren (Gen. 15:9). Ook later komen we dit dier tegen in de offerdienst. Hoe arm een gezin ook was, meestal had het wel een paar duiven. Die dienden als voedsel. En die konden dan geofferd worden in plaats van een lam, zo staat in Lev. 12:8. Ook bij de ouders van de Heere Jezus was dat zo, volgens Luk. 2:24. Een teken van de armoede van Jozef en Maria. En een teken van de diepe vernedering van Christus. Hij wilde arm worden om Zijn volk rijk te maken (2 Kor. 8:9).


► Tortelduif        beeld: David King - detail

Omdat het offerdieren waren, werden tortelduiven ook verhandeld in het voorhof van de tempel. Jezus heeft die verkopers naar buiten gedreven (Mark. 11:15; Joh. 2:16), omdat ze de tempel ontheiligden. Deze markt was trouwens van de hogepriesterlijke familie. En die verdiende daarmee een aardig centje!

De duif is in het Nieuwe Testament een ‘symbool’ of beeld van de Heilige Geest. Deze kwam neer in de gedaante van een duif, toen Jezus door Johannes werd werd gedoopt (Luk. 3:22).
En wist je dat de naam Jona ‘duif’ betekent? Niet alleen de bekende profeet heette zo, maar ook de vader van Petrus (Joh. 1:43).