Jodenhaat


Het Joodse volk heeft het niet gemakkelijk. Nu niet, en vroeger ook vaak niet. Door de tijd heen zijn ze opgejaagd over de hele wereld. Een plek van rust kenden ze niet, totdat ze hun eigen land kregen. Dat was in 1948. Maar dat zorgde er niet voor dat het makkelijker voor hen werd.

   Haman   

Uit allerlei gegevens weten we dat de haat tegen het Joodse volk al heel oud is, want zelfs in de Oudheid kwam deze al voor. En ook in Bijbelse tijden; denk maar aan de onderdrukking van de Joden door de Egyptische farao.
Heel bekend is ook de geschiedenis van Haman. Dat was een belangrijke ambtenaar in het paleis van de Perzische koning Ahasveros. Hij wilde alle Joden in het koninkrijk ombrengen. Gelukkig kon dat verhinderd worden door koningin Esther en haar oom Mordechai, die zelf ook Jood waren. Dus hier lezen we al over mensen die de Joden wilden uitroeien. Alleen maar omdat ze een hekel aan dat volk hadden. Die haat noemen we: antisemitisme.


► Esther wijst Haman aan als moordenaar (Schilderij E. Normand)

En ook later, bij de Kruistochten, werden zomaar onschuldige mensen omgebracht, alleen maar omdat ze …Jood waren! Dat waren toch de moordenaars van Christus? Joden werden gediscrimineerd: ze mochten niet meer handel drijven, en ook veel beroepen konden ze niet uitoefenen.
In de Middeleeuwen waren er besmettelijke ziektes. En ja, hoor: de Joden waren de schuld ervan. Ze hadden het water vergiftigd. En er ontstonden grote Jodenvervolgingen…

   Oorzaken?   

Waarom moe(s)ten nu juist de Joden gediscrimineerd en vervolgd worden? Daarover hebben al veel mensen nagedacht. Mogelijke redenen daarvoor zijn:

  • In de Middeleeuwen was de kerk heel belangrijk, die had een centrale rol. Alle andere godsdiensten waren verboden, dus ook die van het Jodendom. Daarom werden de Joden achtergesteld om hun religie.
  • Sommige "christenen" zeggen dat de Joden de Heere Jezus hebben gekruisigd en gebruiken dat als excuus voor hun haat tegen of zelfs moord op de Joden.
  • Joden hebben vaak veel succes in de handel of in de wetenschap. Er zijn veel beroemde Joodse geleerden (denk maar aan Einstein). Dat zou tot gevolg kunnen hebben, dat men de Joden niet kan uitstaan, omdat ze het zo ver gebracht hebben.
  • In onze tijd is er weer een staat Israël. Bij de buurlanden in het Midden-Oosten geeft dat wrevel: een andere godsdienst te midden van de islam. En: hebben de Joden niet ons land’ ingepikt’?

   Pas op met grappen!   

Avram heeft met veel moeite zijn vliegbrevet gehaald. Nu maakt hij met Sjmoel zijn eerste vlucht. Als ze willen landen, zegt: Avram: "Wat een korte landingsbaan hebben ze hier!". Sjmoel kijkt uit het raampje. "Inderdaad", zegt hij. "En zo'n brede heb ik ook nog nooit gezien!"

Je hoeft je niet te schamen als je dit een leuk grapje vindt. En Joden hebben zelf ook humor, ze vertellen verhalen waar je om kunt lachen. Er is wel gezegd: omdat de Joden vaak in zulke moeilijke omstandigheden moesten leven, zochten ze naar iets wat nog wat vrolijkheid kon geven. En dat kan best zo zijn...
Maar laten we eens een paar dingen veranderen:

Twee Joden maken hun eerste vlucht. Als ze willen landen zegt de een: "Wat een korte landingsbaan hebben ze hier!". "Inderdaad", zegt de andere Jood. "En zo'n brede heb ik ook nog nooit gezien!"

Zie je het verschil? Je zou nu zomaar kunnen denken: Joden zijn niet zo slim, ze doen allerlei domme dingen. Zijn ze wel helemaal te vertrouwen? En voor je het weet, krijg je een afkeer van of een hekel aan die mensen. Dat kan trouwens ook met andere groepen, zoals negers, zigeuners, protestanten of indianen. Wat is er in de geschiedenis al niet gebeurd met mensen die net even "anders" waren. En het gebeurt nóg! Er wordt dan niet gezien dat iedereen een schepsel van God is. Dat we ons nooit beter mogen voelen. Met grappen is het dus altijd oppassen!

   Pogroms   

Ook in de 19e eeuw is het antisemitisme niet verdwenen. Integendeel: in een ‘beschaafd’ land als Frankrijk hebben de Joden heel wat moeten verduren. En vergeet ook Rusland niet, waar de Joden ook heel slecht zijn behandeld en vervolgd. Zo’n Jodenvervolging heet een pogrom – en dat is niet voor niets een Russisch woord! Er verscheen zelfs een boek in Rusland, waarin grote beschuldigingen tegen de Joden werden geuit. Ze zouden erop uit zijn om de macht in de wereld over te nemen. En later werd zelfs beweerd dat de Joden de Eerste Wereldoorlog van 1914 hadden veroorzaakt…

En dan de vreselijke 20e eeuw! In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werden veel Joden gearresteerd of vermoord. Huizen en synagogen werden in brand gestoken. En daarna? Een hele zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis. Door Hitler en zijn ‘trawanten’ zijn miljoenen Joodse burgers in Europa vermoord. Maar dat is een verhaal apart.