Corrie ten Boom-huis

Corrie ten Boom-huis


Je kunt op veel plaatsen iets terugvinden over de Tweede Wereldoorlog van 1940-45. Ook over de Jodenvervolging en alle verschrikkelijke dingen die daarmee te maken hebben gehad. We gebruiken daarvoor wel het woord: Holocaust, dat ‘totale verbranding’ betekent. Dát was de manier waarop Hitler dacht dat hij het ‘probleem’ van de Joden kon oplossen. Dat heet wel: de Endlösung – een Duits woord; dat wil zeggen: ‘de eindoplossing’.

   De klokkenwinkel   

In de binnenstad van Haarlem vind je een heel interessant museum. Het is het huis waar Corrie ten Boom heeft gewoond met haar familie. Je kunt op afspraak daaraan een bezoek brengen. Je krijgt een goede rondleiding en dan ervaar je hoe het geweest is om onder te moeten duiken voor de vijand. Daar is nog steeds de plaats te zien, waar de onderduikers zich hebben verborgen: de 'Schuilplaats'.

In de Barteljorisstraat (afgekort: BéJé, zoals ze het huis zijn gaan noemen) heeft de familie Ten Boom al sinds 1837 een klokkenwinkel. Willem en later Casper verkopen daar uurwerken en voeren reparaties uit. Ze hebben ook veel contacten met Joodse klanten en hun families. Als de vreselijke oorlog uitbreekt blijven ze hun werk voortzetten en ook hulp bieden aan de Joden.

   Tweede Wereldoorlog   

Het huis achter de klokkenwinkel van de familie Ten Boom wordt een schuilplaats voor de opgejaagde Nederlanders (en vooral de Joden) gemaakt. Vader Casper en zijn beide dochters, Betsie en Corrie, riskeren hun leven in het geweldloze verzet tegen de onderdrukking van de nazi's. Uit geloofsovertuiging bieden zij hulp aan Joden, verzetsstrijders en aan iedereen die in nood bij hen aanklopt. Ze maken in een slaapkamer een (geheime) schuilplaats om, als dat nodig is, mensen te kunnen verstoppen. Ze voelen het als hun opdracht om Joden en andere vluchtelingen in hun huis op te nemen, tot het veilig is om ze naar andere families buiten de stad te smokkelen. De BéJé wordt het centrum van ‘ondergrondse’ activiteiten, met een netwerk aan contacten. Op deze manier hebben ze vele honderden mensenlevens gered!

   Verraden!   

Het gaat een hele poos goed. Totdat op 28 februari 1944 de Duitse Sicherheits Dienst (SD) hun huis binnenvalt. Ze zijn verraden! Zes familieleden en bijna 30 bezoekers worden gearresteerd en weggevoerd naar de gevangenis. Casper (84 jaar), Betsie (59 jaar) en Christiaan (24 jaar) komen in gevangenschap om het leven. Willem sterft door uitputting in 1946. Vier Joden en twee verzetsstrijders kunnen tijdig een schuilplaats vinden in de ‘geheime ruimte’ in Corries slaapkamer. Ondanks de vele pogingen van de nazi's de verstopte onderduikers te vinden worden ze, na twee- en een halve dag in die kleine ruimte gestaan te hebben, bevrijd door twee ‘goede’ politieagenten.

   Concentratiekamp   

Betsie en Corrie verblijven eerst in de gevangenis te Scheveningen (het ‘Oranjehotel’) en komen later in het vrouwen-concentratiekamp Ravensbrück ten noorden van Berlijn terecht. Daar maken ze verschrikkelijke dingen mee. Toch vertrouwen ze op Gods hulp. De Heere helpt hen wonderlijk. Ze houden zelfs godsdienstige bijeenkomsten met vele vrouwen. Betsie overlijdt in het kamp. Corrie komt vrij en gaat terug naar Nederland.

   Getuigen   

Na de oorlog trekt Corrie de wereld door, waarbij ze 64 landen bezoekt en van Gods liefde getuigt. Ze brengt de boodschap, dat de Heere Jezus álles overwint, zelfs de ellende van de concentratiekampen. “Er is geen put zo diep, of de liefde van God is nog dieper” is een uitspraak van haar. Mensen in nood spreekt ze moed in! Ze ontmoet zelfs een kampbeul, die ze, na veel innerlijke strijd, de hand reikt. Ze schrijft boeken over de gebeurtenissen in hun vroegere woning. Haar boeken – het zijn er meer dan 20 – worden in vele talen vertaald en ook wordt er een film van gemaakt. Ze vertelt ook van trouw en liefde voor het Joodse volk. In het bekende oorlogsmuseum Yad Vashem, te Jeruzalem, staat een boom voor Corrie ten Boom in de Tuin van de Rechtvaardigen.

Het Ten Boom-huis in Haarlem, achter de juwelierszaak, is méér dan een museum. Het laat zien de geestelijke kracht en het geloofsleven van Corrie ten Boom, door middel van foto’s, documenten en andere herinneringen. Het museum is ingericht in de sfeer van ‘toen’ en ademt de boodschap voor nu.

   Wist je...  

  • dat het bekendste boek over Corrie ten Boom (‘De Schuilplaats’) niet door haarzelf is geschreven, maar door het Amerikaanse echtpaar John en Elizabeth Sherrill?
  • dat Corrie ten Boom is overleden op 15 april 1983, op haar 91e verjaardag?