Yad Vashem

Yad Vashem


In een museum kun je allerlei dingen bekijken en lezen. In Jeruzalem staat een heel bijzonder museum. Het heet: Yad Vashem. Waarom is het gebouwd? Wat zou je er allemaal kunnen bekijken? Wat betekent die vreemde naam? Hieronder wordt er van alles over verteld.

   Gedenkteken   

De naam van het Joodse museum is ‘Yad Vashem’. Yad betekent: ‘hand’ of ‘gedenkteken’ en Shem is: ‘naam’. Dit zijn woorden die we ook kunnen vinden in het Oude Testament. In Hebreeuwse letters zie je hieronder die tekst uit Jes. 56:5. Als je die taal beheerst, kun je (natuurlijk van rechts naar links) lezen: 'Yad Vashem'.

Deze naam vertelt ons eigenlijk waarvoor het museum bedoeld is. Het is een gedenkplaats om de bezoeker stil te zetten en te herinneren aan de verschrikkelijke dingen die in het verleden zijn gebeurd.

Al eeuwenlang is er een grote haat tegen de Joden. Men noemt dat: antisemitisme. En ook nu nog worden Joden in heel veel landen gehaat of achtergesteld. Er zijn in de geschiedenis dan ook tijden geweest dat Joden vervolgd en zelfs gedood werden. Vooral in de Tweede Wereldoorlog (1939-45) zijn er door nazi-Duitsland miljoenen Joden omgebracht. Waaronder 1½ miljoen kinderen onder de 12 jaar!

Om aan deze verschrikkelijke tijd terug te denken, heeft men in 1953 het ‘Yad Vashem’-museum opgericht. Het wordt elk jaar door ongeveer een miljoen mensen bezocht! Bijna iedereen die in Jeruzalem is geweest, zal het wel hebben gezien. Het museum geeft een beeld van de afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de Jodenvervolging in Europa. Er zijn ongeveer 2.500 persoonlijke voorwerpen te zien die geschonken zijn door overlevenden. Ook zijn tienduizenden persoonlijke verhalen op video gezet of op schrift gesteld. Verder zijn er heel veel foto’s uit die verschrikkelijke tijd te zien.

   Hall of Names   

Bij de vernietigingskampen in Duitsland en Polen werden geen begraafplaatsen, grafstenen of sporen achtergelaten om het verlies van de zes miljoen slachtoffers van de holocaust te markeren. Nee, juist niet! De nazi’s probeerden zoveel mogelijk hun daden te verbergen.


►  De 'Hall of Names' in Yad Vashem

Deze tien meter hoge ronde hal is een gedenkteken voor elke Jood die vermoord is. De foto’s en persoonlijke levensverhalen vertellen ons iets over de Joden die zijn omgekomen. Dit is een plaats waar ze worden herdacht voor de komende generaties.

   Hall of Remembrance   

Dit is de belangrijkste plaats in Israël waar herdenkingsbijeenkomsten zijn. Op de vloer zijn de namen van de 22 meest beruchte kampen gegraveerd. Zoals: Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Deze namen zijn symbolisch voor de vele andere vernietigingskampen, concentratiekampen en doorgangskampen. Ook brandt er in de zaal een ‘eeuwige vlam’ ter herinnering aan de miljoenen vermoorde Joden.

   Children's Memorial   

Deze ondergrondse, uitgeholde rots is een herinnering aan de vele Joodse kinderen die zijn omgekomen tijdens de Holocaust. Als je deze grot inloopt, kom je in een donkere en sombere ruimte. Als je naar boven kijkt schijnen er miljoenen lampjes. De namen van vermoorde kinderen, hun leeftijd en land van herkomst is te horen op de achtergrond. Hoe zou jij je voelen als je in deze donkere ruimte zou staan?