Corrie ten Boom museum

Je kan op veel plaatsen iets terug vinden over de 2e Wereld Oorlog (1940-1945). Ook is er nog veel terug te vinden over de Jodenvervolging en alle verschrikkelijke dingen die daarmee te maken hebben gehad (Holocaust). In de binnenstad van Haarlem is een heel interessant museum: Het huis waar Corrie ten Boom heeft gewoond met haar familie. Je kan op afspraak daar een bezoek brengen. Je krijgt een goede rondleiding en dan ervaar je hoe het geweest is om onder te moeten duiken. Daar is nog steeds de schuilplaats te zien.

De klokkenwinkel

In de Barteljorisstraat (BéJé, zoals ze het huis zijn gaan noemen) heeft de familie Ten Boom al sinds 1837 een klokkenwinkel. Willem en later Casper verkopen en repareren daar klokken. Ze hebben ook veel contacten met Joodse klanten, families. Als de verschrikkelijke oorlog uitbreekt, blijven ze hun werk voortzetten en hulp bieden ook aan de Joden.

In de jaren van de Tweede Wereldoorlog

Het huis achter de klokkenwinkel van de familie Ten Boom wordt een schuilplaats voor de opgejaagde Nederlanders (en vooral de Joden) gemaakt. Vader Casper en zijn beide dochters, Betsie en Corrie, riskeren hun leven in het geweldloze verzet tegen de onderdrukking van de Nazi’s. Uit geloofsovertuiging bieden zij hulp aan Joden, verzetsstrijders en aan iedereen die in nood bij hen aanklopt. Ze maken in een slaapkamer een (geheime) schuilplaats om in nood mensen te kunnen verstoppen. Ze voelen de opdracht om de Joden en andere vluchtelingen in hun huis op de nemen, tot het veilig is om ze naar andere families buiten de stad te smokkelen. De BéJé wordt het centrum van ‘ondergrondse’ activiteiten, met een netwerk aan contacten. Op deze manier hebben ze vele honderden mensenlevens gered!

Verraad

Het gaat een hele poos goed. Maar op 28 februari 1944 valt de Duitse Sicherheits Dienst (SD) hun huis binnen. Ze zijn verraden! Zes familieleden en bijna 30 bezoekers worden gearresteerd en weggevoerd naar de gevangenis. Casper (84 jaar), Betsie (59 jaar) en Christiaan (24 jaar) komen in gevangenschap om het leven. Willem sterft door uitputting in 1946. Vier Joden en twee verzetsstrijders kunnen tijdig een schuilplaats vinden in de ‘geheime ruimte’ in Corrie’s slaapkamer. Ondanks de vele pogingen van de Nazi’s de verborgen ‘onderduikers’ te vinden zijn ze, na twee- en een halve dag staan in de kleine ruimte, bevrijd door twee ‘goede’ politieagenten.

Concentratiekamp

Betsie en Corrie verblijven eerst in de gevangenis te Scheveningen (het ‘Oranjehotel’) en komen later in het vrouwen-concentratiekamp Ravensbrück ten noorden van Berlijn terecht. Daar maken ze verschrikkelijke dingen mee. Toch vertrouwen ze op Gods hulp. De Heere helpt hen wonderlijk. Ze houden zelfs godsdienstige bijeenkomsten met vele vrouwen. Betsie overlijd in het kamp. Corrie komt vrij en gaat terug naar Nederland.

Getuigen

Na de oorlog trekt Corrie door de wereld en bezoekt ze 64 landen en getuigt van Gods liefde. Ze brengt de boodschap, dat de Heere Jezus alles overwint, zelfs de ellende van de concentratiekampen. Ze spreekt mensen in nood moed in! Ze ontmoet zelfs een kampbeul en na veel innerlijke strijd, geeft ze haar voormalige beul de hand. Ze schrijft boeken over de gebeurtenissen in hun vroegere woning. Haar meer dan 20 boeken worden in vele talen vertaald en ook wordt er een film van gemaakt. Ze vertelt ook van trouw en liefde voor het Joodse volk. In het oorlogsmuseum Yad Vashem, te Jeruzalem, staat een boom voor Corrie ten Boom in de Tuin van de Rechtvaardigen. Ze stierf op haar 91ste verjaardag op 15 april 1983

Museum

Het Ten Boomhuis in Haarlem, achter de juwelierszaak, is meer dan een museum. Het laat zien de geestelijke kracht en het geloofsleven van Corrie ten Boom d.m.v. foto’s, documenten en andere herinneringen. Het museum is ingericht in de sfeer van ‘toen’ en ademt de boodschap voor nu.