Het einde van Demetrius

(152 – 147 voor Chr.)

Wat gebeurt er intussen in Syrië, waar koning Demetrius nog steeds regeert? Het ziet er minder goed voor hem uit, want hij heeft te maken met allerlei tegenstand. Om te beginnen krijgt hij het met koning Ptolemeüs van Egypte aan de stok.

   Demetrius in de knel   

De Syrische koning probeert het eiland Cyprus – dat Egyptisch grondgebied is – in handen te krijgen. Als dat mislukt maken Ptolemeüs en twee andere koningen een plan om Demetrius ten val te brengen. Ze schuiven een jongeman, een zekere Balas, naar voren en beweren dat die de echte zoon van Antiochus IV is en dus recht op de troon heeft. Ook de Romeinen geloven dit verhaal. Ze zijn die machtige koning van Syrië immers maar liever kwijt. Dan landt Balas, die intussen Alexander heet, op de kust van Palestina. Hij roept zichzelf tot koning uit. Demetrius begrijpt dat hij niet veel kan beginnen met zoveel tegenstanders tegelijk. Of… moet hij soms de hulp van de Makkabeeën inroepen? Dat vindt hij een goed plan.


► Koning Demetrius I (162-150)

Hij schrijft een aardige brief naar Jonathan, doet ineens poeslief tegen hem en laat alle Joodse gevangenen in Jeruzalem vrij! Plotseling mag Jonathan zich ‘bondgenoot’ van Demetrius noemen en een leger op de been brengen. Jonathan laat zich dat geen twee keer zeggen en trekt naar Jeruzalem. De meeste Syrische troepen verlaten het land. Het is het jaar 152 voor Chr. Judea is vrij. Het is bijna niet te geloven!

   Hogepriester Jonathan   

Niet lang daarna komt er een pakket binnen voor Jonathan. Er is ook een brief bij van… Alexander! Deze vraagt hem of hij zijn vriend wil worden. Hij heeft hem ook een verrassing gestuurd: een purperen kleed en een gouden kroon! In Judea vinden ze het prachtig dat er weer een hogepriester is – die hadden ze al in zeven jaar niet meer gehad. Op het Loofhuttenfeest verschijnt Jonathan in zijn hogepriesterlijke kleding aan het volk, dat heel enthousiast is.

   Demetrius in paniek!   

In Antiochië hoort Demetrius hier natuurlijk van. Nu is hij bang dat de Joden zijn vijand Alexander zullen gaan steunen. Dat zal zijn einde betekenen! Door alle gebeurtenissen is hij wat in paniek geraakt. Maar er is nog een kans! Hij doet de Joden een prachtig aanbod. De laatste Syrische soldaten zullen Jeruzalem verlaten. Moet er nog wat aan de tempel hersteld worden? Dat zal de koning betalen! Allerlei belastingen worden afgeschaft. En zo gaat het nog even door. Het is allemaal te mooi om waar te zijn. Daarom vertrouwen de Joden Demetrius niet echt. Ze weten wel: Demetrius komt steeds meer alleen te staan, terwijl Alexander door meerdere omliggende landen wordt gesteund.

   Alexander overwint   

En inderdaad: twee jaar later wordt Demetrius in een beslissende strijd door de troepen van Alexander verslagen. Alexander (Balas) is de nieuwe heerser in Syrië!

Hij treedt in het huwelijk met de dochter van de koning van Egypte. Daar is Jonathan ook bij aanwezig, die de titel van ‘gouverneur’ van Judea krijgt. Drie jaar lang is er vrede in het land. Jonathan kan Judea besturen! Het land is nog wel niet écht onafhankelijk, maar de Joden kunnen het verder best met koning Alexander vinden.