Politiek

Politiek


Politieke vergaderingen in Israël worden gehouden in de Knesset (betekent: 'bijeenkomst'), een gebouw in Jeruzalem. Maar hoe is de politiek in Israël? Welke partijen zijn er in Israël? Hieronder staan de verschillende partijen in Israël met hun belangrijkste standpunten.

   Likoed   

Positie: rechts, Zionistisch, kapitalistisch.
De partij wil een vrije markteconomie steunen. Ze zijn tegen een Palestijnse Staat. Ze willen geen onderhandelingen met de Palestijnen totdat ze Israëls bestaansrecht volledig erkennen en er een volledige stopzetting is van terreur en het aanzetten tot haat. Het veiligheidshek moet voltooid worden. Ze willen een verenigd Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

   Kadima   

Positie: centrumrechts, Zionistisch.
Deze partij (betekenis: Voorwaarts!), vanaf 2005 een afsplitsing van Likoed, is vóór het oprichten van een Palestijnse Staat en voor het opgeven van nederzettingen. Want ze willen een Joodse meerderheid in de staat Israël en dat is niet mogelijk als ze het hele land Israël in bezit hebben. De ‘weg naar de vrede’ staat centraal. Dit houdt in: een eind aan terrorisme, ontwapening van terreurgroepen en een begin met hervorming van de Palestijnse instituties.

   Yisraël Beitenu   

Positie: extreem rechts, Zionistisch.
Deze partij heeft veel steun van Russische immigranten. Ze wil de sociaal-economische situatie van nieuwkomers verbeteren. Ze neemt een hard standpunt in tegen Israëlische Arabieren en Palestijnen. Er moeten meer Joden naar Israël komen en Arabieren aangemoedigd worden het land te verlaten. De partij is niet tegen een Palestijnse Staat; hun motto is: ‘Israël is ons land, Palestina is van hen.’

   Shas   

Positie: ultra-orthodox, centrumrechts, niet-Zionistisch.
Een religieuze, traditionele partij voor wie de Halacha (de Joodse wet) een belangrijke rol speelt. De partij streeft ernaar om alle Joden in te zamelen uit de Diaspora (verstrooiing). Ze geloven in het bestaan van Israël als de staat van het Joodse volk. Ze steunen de studenten van de religieuze school. De partij stelt zich flexibel op tegenover de Palestijnse kwestie.

   Avoda   

Positie: sociaal democratische arbeiderspartij.
Sociale en economische kwesties zijn erg belangrijk voor hen. De veiligheid staat hoog op het programma. De partij is vóór de oprichting van een Palestijnse Staat. Ze willen meer gelijkheid onder het volk en eerlijke relaties tussen religieus en seculier.

   Verenigd Thora Jodendom   

Positie: ultra-orthodox, rechts, niet-Zionistisch.
Bestaat vanaf 1992 uit twee religieuze partijen. Ze zouden het liefst de Joodse wet willen invoeren. Ze accepteren de staat zoals deze nu is, maar de échte staat zal er pas zijn met de komst van de Messias. Ze zorgen voor het welzijn van hun volgelingen op het gebied van onderwijs, huisvesting, welzijnsdiensten, vrijstelling van militaire dienst en het Joods-religieuze karakter van de staat.