Joodse geschriften


Thora - Wet van Mozes

Dit is een geschrift waaraan de Joden zeer veel waarde hechten. Het bestaat uit de vijf Boeken van Mozes: Genesis tot en met Deuteronomium. Lees meer

Tenach - Oude Testament

Hiermee duiden de Joden de geschriften aan die christenen het Oude Testament noemen. Maar waar komt die vreemde naam eigenlijk vandaan? Lees meer

Misjna - Toelichting bij de Wet

God heeft Zijn geboden aan Israël gegeven. Later kwam de vraag bij de Joden op: hoe moet je deze nu precies opvatten? Daarom gingen ze er allerlei regels bij maken. Lees meer

Talmoed - Commentaar op de Wet

Joodse geleerden hebben veel toegevoegd aan de Wet van Mozes. Zo is tenslotte een geschrift ontstaan dat veel informatie geeft over het Joodse leven: de Talmoed. Lees meer

Sjoelchan Aroech - Wetsvoorschriften

In de 16e eeuw heeft een rabbijn een boek samengesteld waarin de gewone Joden heel veel informatie konden vinden. Om te gebruiken in het dagelijkse leven. Lees meer

Kasjroet - Spijswetten

Het volk Israël moest heilig zijn, afgezonderd van de heidenen. Veel spijswetten van de Joden zorgden ervoor dat ziekten en bacteriën minder kans kregen. Lees meer