Joden! Zolang in ons harte


Joden! Zolang in ons harte
Israëls trouwe blijft bewaard,
en naar Zion, Stad der Smarte,
nog ons oog begerig staart;
zó lang zal de hoop niet sterven,
die ons volk houdt opgericht,
om het land weer te beërven,
waar Jeroesjolajim ligt.

Joden! Zolang nog de stenen
staan van de oude heil'ge muur,
waar de balling placht te wenen
in 't verbeide Sabbatuur;
zó lang zal de hoop niet sterven,
die ons volk houdt opgericht,
om het land weer te beërven,
waar Jeroesjolajim ligt.

De muziek van dit lied kun je hier vinden.