Troost, troost Mijn volk


Dit lied bevat verwijzingen naar de Bijbel, namelijk naar gedeeltes van Jes. 40 en Zach. 9.
De muziek van dit lied vind je hier.

Troost, troost, o, troost Mijn volk!
Troost Mijn volk, spreekt de HEER', uw God.
Troost, troost, o, Mijn volk,
o, troost Mijn volk, spreekt de HEER',
de HEER', uw God.
O, spreek troostend tot Jeruzalem.
O, spreek troostend tot Jeruzalem.
O, zeg der Dochter  Sions:
Zie, uw Koning komt tot u,
tot u zachtmoedig.
Zie, uw Koning komt tot u,
tot u zachtmoedig.