Olijfberg

Olijfberg


   Ten oosten van de stad   

De Olijfberg, eigenlijk een bergrug, ligt net buiten Jeruzalem, aan de oostkant. Vroeger stonden er – de naam verklapt het al – allemaal olijfbomen op. Tegenwoordig zijn het er veel minder, omdat de Romeinen alles hebben omgehakt. Dat was in de jaren 66-70, toen Jeruzalem werd belegerd.

Olijfbomen zijn taai en kunnen wel duizend jaar oud worden. Misschien dat sommige bomen zijn gegroeid op de tronken die in de eerste eeuw zijn blijven staan? Vanaf de Olijfberg heb je een heel mooi uitzicht over Jeruzalem, de oude stad, de Dode Zee en de bergen van Moab in het oosten. De berg heeft meerdere toppen tot een hoogte van ongeveer 800 meter.

   In de Bijbel   

Uit het Oude Testament kennen we de Olijfberg uit de geschiedenis van David. Hij vlucht voor Absalom over de beek Kidron (2 Sam. 15:23) via “de opgang der olijven” (vers 30). De Olijfberg was in die tijd ook een plaats waar men de Heere aanbad.

In 2 Kon. 23:13 wordt de berg ‘Mashith’ genoemd. In de buurt ervan had Salomo offerplaatsen gemaakt voor de vreemde goden van zijn heidense vrouwen. Deze plek heet ook wel de “Berg der Ergernissen”.

In het Nieuwe Testament lezen we veel meer van de Olijfberg. Volgens Luk. 21:37 bracht Jezus daar vaak de nacht door. Overdag leerde Hij in de tempel. Jezus heeft op de Olijfberg geweend over de stad Jeruzalem. Op de helling van de berg bevond zich de hof Gethsémané, waar de Heere Jezus werd gevangen genomen.

   'Onze Vader'   

Ten noordoosten van Jeruzalem heeft de Olijfberg een top, die Scopus (‘uitkijkpost’) wordt genoemd. Hier had Titus, de Romeinse generaal, zijn hoofdkwartier toen hij de stad belegerde. Tegenwoordig staan er een (klein) ziekenhuis en een universiteit. Op de Olijfberg vinden we nu ook de ‘Paternosterkerk’. Hier zou Jezus het ‘Onze Vader’ (‘Pater noster’) hebben uitgesproken. Op de wanden is dit gebed in tientallen verschillende talen te lezen!


► Het 'Onze Vader' in vele talen op de Olijfberg

Op de oostelijke helling van de Olijfberg lag het dorp Bethanië. Dit was de woonplaats van Lazarus en zijn zusters Maria en Martha. In de buurt hiervan is Christus naar de hemel gevaren (Luk. 24:50).

Toeristen bezoeken ook de Hemelvaartskapel, nu een islamitisch heiligdom. De voetafdrukken van de Heere Jezus zouden hier zichtbaar zijn geweest. In elk geval: de Olijfberg is er nu echt anders uit komen te zien. Hij is bezaaid met allerlei bouwwerken.

   Dal van de Kidron   

Tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt het Kidrondal. Dit werd in de dagen van de koningen Asa, Hizkia en Josia gebruikt als ‘vuilnisbelt’. De overblijfselen van de afgodische beelden en altaren werden er heengevoerd. Veel puin is er intussen bijgestort. Het dal ligt tegenwoordig dus veel hoger dan in de Bijbelse tijd. Het Kidrondal bevat ontelbare Joodse en Mohammedaanse graven. Velen wilden juist hier worden begraven, omdat men geloofde dat hier het Laatste Oordeel zal plaatshebben. Naar men beweert bevinden zich hier o.a. ook de graven van Absalom en koning Josafat.