Berg der Zaligsprekingen

Berg der Zaligsprekingen


   De Bergrede   

De plaats waar, volgens de overlevering, Jezus de Bergrede heeft uitgesproken noemt men de ‘Berg der Zaligsprekingen’. Het is een heuvel aan de noordelijke kust van het Meer van Galilea. De heuvel heeft grote grasglooiingen die ruimte bieden aan veel toehoorders.

Vanaf deze hoogte bij het dorp Tabgha (in de buurt van Kapernaüm) heb je een geweldig uitzicht over het meer. Dat meer is ook wel bekend als de Zee van Cinneroth (Jozua 12:3) of als de Zee van Tiberias.

   Mussolini...   

In 1937 werd er een kerk gebouwd, met financiële steun van Mussolini. Dat was een beruchte Italiaanse dictator en vriend van Hitler. Bij de ingang werd vermeld als jaar van stichting: XV (dus: 15).


► De kerk van Mussolini

Het Italiaanse bewind rekende toen namelijk de jaren vanaf 1922, toen Mussolini aan de macht kwam! Het is een achthoekig gebouw met mooie bogen en schaduwrijke tuinen. In elk van de acht zijden van de kerk is één van de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5 gegraveerd in het Latijn. In de foto bovenaan deze pagina kun je in die taal lezen: "Beati pauperes spiritu: ipsorum est coelorum". Dat is vertaald: "Zalig [zijn] de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen".

In de omgeving van Tabgha moet ook de vermenigvuldiging van de broden hebben plaatsgehad. Er zijn mooie mozaïeken gevonden die dit wonder van Jezus uitbeelden.


► Mozaïek bij Tabgha

Langs de oever van het meer komen we nog enkele bekende plaatsen tegen, zoals Magdala (waar Maria Magdalena vandaan kwam) en Tiberias. Deze laatste stad is gebouwd door Herodes de Viervorst, en genoemd naar de man die toen in Rome keizer was: Tiberius.