Van Haman tot heden

Haman en Esther

Het Joodse volk heeft het niet gemakkelijk. Nu niet, en vroeger niet. Door de tijd heen heeft dit ervoor gezorgd dat ze opgejaagd zijn over de hele wereld. Een plek van rust kennen ze niet, totdat ze hun eigen land kregen. Maar dat zorgde er niet voor dat het makkelijker voor hen werd.

Zoek het Bijbelboek Esther maar eens op. Wat gebeurde er?

Zie je het voor je. Over de hele wereld wonen ze. Van Nederland, Frankrijk naar Amerika, ja echt overal. Verstrooid zijn ze over deze aarde. Dat is niet in één keer gebeurd. We beginnen bij Haman die het volk wil uitroeien omdat Mordechai niet voor hem knielt. Dankzij het moedige optreden van koningin Esther wordt het volk gespaard.

Maar ook in de tijd van de Heere Jezus leefde het volk onder de Romeinen, die hen met harde hand regeerde. Het volk mocht zelfs geen eigen wetten meer maken en geen mensen meer veroordelen.

Zoek Markus 15:1 maar eens op. Daar lees je over de veroordeling van de Heere Jezus.

Hiernaast zie je een ‘plaat’ die is uitgehakt uit de rotsen. Kijk er maar eens goed naar en je ziet hoe de Romeinse overheersing van de Joden afliep. Maar ook na de Romeinse overheersing blijft het moeilijk voor de Joden, overal worden ze achterna gezeten en achtervolgd en nergens zijn ze veilig.

Door hun vele achtervolgingen zijn veel Joden gewend geraakt om tussen andere volken te wonen. Veel van hen zijn edelsmit (juwelier) geworden. Maar als in de Middeleeuwen de pest, een erge,dodelijke ziekte uitbreekt  worden de Joden aangewezen als de oorzaak. Ze worden weer vervolgd. Ze moeten altijd op hun hoede blijven.

Tweede Wereldoorlog

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog breekt er voor de Joden weer een verschrikkelijke tijd aan. Als in Duitsland Adolf Hitler aan de macht komt worden de Joden langzaam maar zeker in een hoek gedreven. Nergens mogen ze meer komen. Over komen bordjes te staan met de tekst: ‘Voor Joden Verboden’.

Later word het nog erger. Ze worden opgepakt en naar kampen gebracht, waar ze moeten werken. Hitler wil een land, een wereldrijk, zonder Joden. Want de Joden hebben er immers voor gezorgd dat het met Duitsland niet goed meer ging.

Overal in Europa, in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en nog veel meer landen duiken de Joden onder. Ze verstoppen zich voor de Duitsers. Voor veel van hen is het te laat of ze worden alsnog gevonden. Een bekend voorbeeld daarvan is Anne Frank.

Als de Tweede Wereldoorlog is afgelopen blijkt dat er zes miljoen Joden zijn omgekomen. Ook veel Nederlandse Joden hebben de oorlog, net zoals Anne Frank, niet overleefd.

Eigen land

Een paar jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, krijgen de Joden hun eigen land, Israël. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Ook daar moeten ze blijven oppassen. Aanslagen zorgen ervoor dat het gevaar altijd op de loer ligt.

Ook zijn er veel Joden die niet terugkeren naar het ‘beloofde’ land. Zij zijn te veel gewend geraakt aan dat land en kunnen en willen het niet zomaar meer achter laten. Ook vinden ze de toekomst van het land Israël nog te onzeker.

Het land heeft in de korte tijd dat het nu bestaat al meerdere keren oorlog gevoerd met de buurlanden. Die grote landen, hebben het jonge landje al verschillende keren aangevallen. En nog steeds is het gevaar niet voorbij.

We hebben nu gekeken naar een klein stukje van de geschiedenis van het Joodse volk. Makkelijk is het voor hen niet geweest en nog steeds is het moeilijk. Toch zien we dat bepaalde beloften uitkomen. Hun eigen land, Israël, hebben ze gekregen. Maar de Heere Jezus als hun Verlosser aannemen, nee dat kunnen de meesten nog niet.