De eerste intifada


Israël en de Palestijnen staan al tientallen jaren tegenover elkaar. Er zijn oorlogen gevoerd, maar vooral heeft Israël te kampen met aanvallen van terroristische groeperingen. Er worden aanslagen gepleegd, waarbij veel onschuldige burgers omkomen. Vaak worden de daders door de Palestijnen geprezen! Israël heeft immers geen recht om het land in het Midden-Oosten te bezitten, vinden ze. De Joden zijn de bezetters en moeten verdreven worden…

   Palestijnse opstand   

Er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt de lont in het kruitvat! Zoals in december 1987. In Gaza wordt een Israëliër doodgestoken. Kort daarna is er een verkeersongeluk met een vrachtwagen in de Gazastrook, waarbij vier Palestijnen omkomen. “Dat is vast een wraakactie van Israël”, is de mening van veel Palestijnen. Er breekt een opstand uit in Gaza, Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. Vanuit moskeeën wordt het vuurtje nog eens extra aangeblazen. Jongeren slingeren stenen naar de Israëlische soldaten, wegen worden geblokkeerd, er worden bommen gegooid.
Ook gaan vreemde geruchten rond: de Joden, zo beweert men, hebben het water in Gaza vergiftigd. Maar onderzoek toont aan dat dit een valse beschuldiging is. Nog een voorbeeld van 'nepnieuws': gewonde Palestijnen worden met opzet naar Israël gebracht om daar te worden vermoord. Het is precies andersom: deze jongeren hebben juist hun leven te danken aan de behandeling in een Israëlisch ziekenhuis.

   "Intrafada"   

Deze Palestijnse opstand staat bekend als “de eerste intifada”. Deze periode zal zo’n vier jaar duren; er worden veel aanvallen uitgevoerd met geweren en explosieven. Enkele duizenden mensen verliezen het leven: Palestijnen, maar ook Israëlische burgers en militairen.


►  PLO-leider Yasser Arafat

Maar ook vreselijk is hoe de Palestijnen met hun eigen volksgenoten omgaan. Wie maar een béétje verdacht wordt van samenwerking met de Joden loopt groot gevaar om gedood te worden. Yasser Arafat, de leider van de PLO, vindt dat deze mensen uit de weg geruimd moeten worden. En zo worden vele honderden Palestijnen om het leven gebracht. Deze tijd wordt ook wel de “intrafada” genoemd, omdat de Palestijnen elkáár bevechten.

   Oprichting Hamas   

Kort na het begin van de intifada wordt in Gaza een organisatie opgericht, waarvan we nog vaker zullen horen: Hamas. Deze islamitische verzetsbeweging (zoals ze zichzelf noemt) vindt dat je geen vrede met Israël kunt sluiten. De Joden zijn in hun ogen de bezetters. Ze streven naar de vernietiging van de staat Israël. Voor de leiders van Hamas is vrede niét: het ontbreken van oorlog, maar: het ontbreken van Israël! In augustus 1988 wordt een hele serie ‘artikelen’ vastgesteld door Hamas (dat noemt men het Handvest). Er staat bijvoorbeeld in:

  • De Oordeelsdag komt niet vóórdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht (art. 7).
  • Heel Palestina is islamitisch gebied en er mag geen stukje van worden weggegeven (art. 11).
  • Elke moslim moet zich inspannen voor de ‘jihad’; dat is de strijd tegen de ongelovigen: Joden en christenen (art. 15).

►  De Palestijnse vlag

Het is duidelijk: Hamas zegt dat het conflict om Palestina niets anders is dan een strijd om de islam de overwinning te laten behalen. De eerste intifada 'dooft' geleidelijk uit, als er overleg tot stand komt tussen Israël en de PLO. Maar de terroristen van Hamas willen hier niets van weten en gaan door met hun wrede aanslagen. Tot op de dag van vandaag. Want de Joodse staat heeft geen recht van bestaan. Palestina moet bevrijd worden, "van de (Middellandse) zee tot aan de rivier (de Jordaan)", zoals door de tegenstanders van Israël tot in den treure wordt herhaald...

   Wist je dat...   

  • het woord hamas in het Hebreeuws betekent: 'geweld', maar in het Arabisch: 'dapperheid'?
  • dit woord ongeveer 40 maal in de Bijbel voorkomt, bijvoorbeeld in Gen. 49:5?
  • het soms (zoals in Gen. 6:11) is vertaald door 'wrevel' (van het Duitse woord 'Frevel')?