Massada en Qumran

Massada en Qumran


Israël is een eeuwenoud land, het land heeft daarom ook een rijk verleden. Dit weten we niet alleen door de verhalen in de Bijbel. Ook door opgravingen en andere vondsten zijn we veel te weten gekomen van de geschiedenis van Israël. We nemen je mee langs twee historische plaatsen bij de Dode Zee. We gaan eens kijken bij Massada en de grotten van Qumran.

   Massada   

Vlak bij de Dode Zee rijst een heuvel omhoog in de lucht. Aan alle kanten steile, vrijwel niet te beklimmen, hellingen. Bovenop een plat vlak. De Massada! Dat woord betekent: “burcht”. De heuvel is als een natuurlijk fort. Dat ontdekte ook koning Herodes de Grote. Hij liet in de jaren tussen 40 en 4 voor Christus op de top een vrijwel onneembare schuilplaats bouwen.

De Massada is vooral bekend geworden door de felle strijd die de Joden er in 70 na Christus voerden tegen de Romeinen. De Joden wilden zich absoluut niet overgeven. Wel drie jaar hebben ze stand weten te houden. De Romeinen maakten een soort oprit tegen de burcht om die te kunnen innemen. Die is nu nog door de toeristen te bekijken. Toen inname dreigde hebben de Joden – het waren er vele honderden – massaal zelfmoord gepleegd. Dat vertelt ons de Joodse geschiedenisschrijver Flavius Josephus, maar steeds meer wordt aan de waarheid daarvan getwijfeld.

Wist je dat… Israëlische militairen bij hun beëdiging het volgende uitspreken: “Massada zal niet nóg eens vallen.”

   Qumran   

We nemen je mee naar de grotten van Qumran. Ook hieraan is een stuk geschiedenis verbonden. Het verhaal gaat dat in 1947 twee jonge bedoeïenen, die op zoek waren naar een verloren geit, een steen door de opening van een grot gooiden. Aan het gerinkel dat ze hoorden merkten ze dat er binnen in die grot wat kapot werd gemaakt. Ze gingen kijken en vonden gebroken kruiken, waarin oude handschriften van Bijbelboeken zaten en andere belangrijke geschriften. Zo vonden ze een oude rol van het Bijbelboek Jesaja en een verklaring van het Bijbelboek Habakuk. Ze gingen een paar dagen later nog eens zoeken en vonden toen nog meer rollen waaronder een tweede Jesaja-rol en een rol met de Psalmen voor dankzegging. De ontdekking van deze rollen wordt gezien als een van de belangrijkste vondsten in de geschiedenis. In totaal zijn er zeven rollen gevonden. In later jaren zijn er nog meer grotten ontdekt, waarin men ook belangrijke geschriften vond. Misschien hebben vrome Joden deze rollen verstopt om ze niet in handen van de Romeinen te laten vallen.

Omdat deze rollen gevonden werden in de grotten van Qumran, dat vlak bij de Dode Zee ligt, worden deze rollen ook wel de Dode Zee-rollen genoemd. In de Bijbel komt de naam Qumran niet voor. Misschien is het dezelfde plaats als de ‘Zoutstad’ in Joz. 15:62.