Sjabbat - Rustdag


De opdracht om de sjabbat, de zevende dag, als rustdag te heiligen staat in de Tien Geboden (Deut. 5:12-15). De Heere heeft geboden om de zevende dag van al het werk te rusten en die dag te heiligen. Ook Zelf heeft God na de zes scheppingsdagen gerust. (Ex. 20:11). De Bijbelse dagindeling begint met de avond. Elke avond begint er een nieuwe dag, zoals dat in Genesis 1 te lezen is: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag”. De Bijbelse feesten beginnen dus 's avonds met een maaltijd, die voor het feest al helemaal klaargemaakt is.

   Hoe sjabbat nu gevierd wordt   

De Joden vieren sjabbat vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. Er wordt tijdens de sjabbat niet gewerkt. Vlak voordat de sjabbat begint steekt de vrouw in het huis de sjabbat-kaarsen aan. De man is dan meestal al naar de synagoge; als er kinderen zijn mogen zij mee. Daar wordt de sjabbat plechtig ingewijd. Zes Psalmen worden voorgedragen (95 t/m 99 en 29). Er wordt wijn ingeschonken. De voorzanger in de synagoge spreekt een zegenwens uit over de heiliging van de komende dag. Deze spreuk heet de kiddoesj (betekent letterlijk: 'heilig').


► De kiddoesj-zegen

Bij thuiskomst wordt elk kind door de ouders gezegend onder het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26). Na opnieuw de kiddoesj volgt de sjabbat-avondmaaltijd. Op de foto zie je hoe de vader van het gezin de kiddoesj uitspreekt. Het sjabbat-brood ligt vóór hem op de tafel, afgedekt door een kleedje.
Op zaterdag gaat het gezin ’s ochtends rond 8 uur naar de synagoge. ’s Middags is er een sjabbatsmaaltijd, daarna neemt de familie rust en wordt er wat gelezen. Hierna is de derde maaltijd. Vervolgens gaan de mannen weer naar de synagoge om te bidden. Thuis wordt ten slotte door middel van een speciale ceremonie, de hawdala (“scheiding”) de sjabbat vaarwel gezegd. Daarbij worden enkele zegeningen uitgesproken. Men wenst elkaar sjavoea tov (“goede week”). Op zaterdagavond is de sabbat voorbij. In de steden is dat goed te merken; het gewone leven keert terug: het verkeer komt weer op gang, de bioscopen draaien weer...

Joodse mensen die de Heere Jezus als Messias belijden, vieren nog steeds de zaterdag als de rustdag. In Israël is de zondag een gewone werkdag.