Israëlweetjes voor jou!


In Israël kent men bijzondere godsdienstige gebruiken en attributen. In dit stukje maak je met enkele daarvan kennis.

  Keppel  

Eerst ga je kijken naar speciale kledingstukken bij de Joden. Heel bekend is de keppel. Dat is een soort hoedje dat door heel veel Joden wordt gedragen.  

  Tefillien  

Hier hebben we echt iets bijzonders. De tefillien is eigenlijk geen echt kledingstuk, maar het bestaat uit enkele doosjes die op het lichaam gebonden worden.

  Mezoeza  

Dan kennen de Joden ook de zogenoemde mezoeza: een kokertje dat ze bij de deurpost van een huis aanbrengen. Wat zit daarin? En waarom doen ze dat?

  Pesach  

De Joden hebben veel feesten. En vaak andere dan wij kennen. Maar het Paasfeest vieren ze natuurlijk ook. Dat herinnert aan de uittocht uit Egypte. Ze noemen het Pesach. Daarover kun je hier ook meer lezen.

  Matzes  

Bij dit feest horen ook de ongezuurde broden: de matzes. Waarom werden die gegeten? En wist je dat je die ook zelf kunt maken?

  Chanoeka  

Dit is een ander feest bij de Joden. Bij Chanoeka herdenken ze dat de tempel (in 164 voor Chr.) werd gereinigd, nadat deze drie jaar lang was ontheiligd door de vijanden. Daarbij hoort ook een speciale kandelaar. Zou je die kunnen maken?

  Sjofar  

In de Bijbel lees je vaak over: een bazuin. Dat was bij de Joden meestal een ramshoorn, ook sjofar genoemd. Een moeilijk woord? Misschien, maar in dit stukje leer je nog meer (modern) Hebreeuwse woorden. Die taal heet ook wel: het Ivriet.

  Bar Mitswa  

Als een jongen 13 jaar is geworden doet hij een soort belijdenis. Dat is een teken dat hij volwassen is geworden: Bar Mitswa. Maar vanaf nu moet hij zich ook aan de geboden van de Wet houden.