Hermon

Hermon


   Drielandenpunt   

De berg Hermon is de zuidelijkste van de bergen rond de Libanon. Het is niet een enkele berg, maar een rij pieken. Deze zijn meestal bedekt met sneeuw; een beetje blijft zelfs in de zomer liggen. De Hermon ligt ongeveer op het ‘drielandenpunt’ van Libanon, Syrië en Israël.

De berg is met zijn 2814 meter de hoogste top in zowel Syrië als Israël. De Hermonberg ligt helemaal in het noorden van de Golanhoogten. In Jozua 13 wordt de berg aangeduid als de grens van het beloofde land. Uit de Hermon ontspringen twee rivieren, de Dan en de Banias (de Hermon-rivier), die samen een belangrijk deel water aanvoeren voor de Jordaan. De berg krijgt de meeste neerslag van heel het land Israël: gemiddeld 1500 mm per jaar. ’s Winters kan daardoor veel sneeuw vallen; de Hermon is dan ook een skigebied.

   Gij zijt de Christus!   

De Hermon komt in de Bijbel meermalen voor. Volgens Deut. 3:9 werd deze berg door de Amorieten ‘Senir’ genoemd. Tegenwoordig ligt ook in die buurt een dorp met die naam. Het Hermon-gebied bevat veel steiltes. In het voorjaar, als de sneeuw gaat smelten, vormen zich indrukwekkende watervallen. Misschien heeft de dichter van Psalm 42 hieraan gedacht, toen hij zei: “Daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten”.

In dit gebied lag ook de bekende Romeinse stad Caesarea Filippi. Vroeger was de stad door de Grieken Paneas genoemd (naar hun god Pan). Door Filippus, een zoon van de wrede koning Herodes, werd deze plaats verfraaid. Dit was ter ere van keizer (‘caesar’) Augustus. Vandaar de naam Caesarea. Het was in deze streek, dat Petrus beleed dat Jezus de Christus, de Zoon van God was (Matth. 16:16). Het is een gebied waar het ook in de zomer goed toeven is. Hoogstwaarschijnlijk is de Hermon, zo dicht bij de genoemde stad, de ‘Berg der Verheerlijking’ (Matt. 17) geweest.