Oorsprong

Oorsprong


De rivier de Jordaan is zeer bijzonder: hij stroomt door de diepste aardverzakking die we kennen. Deze inzinking begint ten noorden van Israël en loopt helemaal naar het zuiden tot voorbij de Dode Zee, volgens sommigen zelfs tot in Afrika toe. De Arabische naam voor deze inzinking (of slenk) is: El Ghor, wat betekent: ‘de spleet’. Deze Jordaanvallei is aan beide kanten door bergen ingesloten. De Jordaan vormt ongeveer de grens tussen Israël en Jordanië.

   Tot aan het Meer van Galilea   

De Jordaan heeft zijn oorsprong in enkele bronrivieren in de buurt van de berg Hermon. Een daarvan is de Banias, waarvan je bovenaan deze pagina een foto ziet. In dit gebied zijn forse hoogteverschillen. Het gaat er dus nogal ruig aan toe, met vele watervallen. Daarbij kun je ook denken aan Psalm 42:7, 8:

"Daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan".

Vervolgens stroomt de rivier door een moerassige vlakte. Tot halverwege de 20e eeuw was hier het zogeheten Hoele-meer. Dat vochtige en waterrijke gebied was vroeger berucht om zijn slechte invloed op de gezondheid; er kwam zelfs malaria voor. Daarom is het meer drooggelegd door de Israëli’s. Nu vinden we er onder andere viskweekvijvers. Merkwaardig dat het (niet langer bestaande) Hoele-meer soms nog op moderne kaarten staat aangegeven!

   Weg der Zee   

Een eindje verder passeert de Jordaan de zogenoemde “Weg der Zee”, die we al in de Bijbel tegenkomen (Jes. 8:23, Matt. 4:15). Deze loopt van Damascus naar de Middellandse Zee. Op deze kruising is een beroemde brug. Op deze plek hebben zich belangrijke veldslagen afgespeeld, b.v. in 1918 en rond de stichting van de staat Israël in 1948. Vanaf dit punt ga je, in zuidelijke richting, veel meer merken van de inzinking van het dal van de Jordaan: het gaat met de rivier nu echt snel omlaag. Over zo’n 15 kilometer - tot aan het meer van Galilea - is er een daling van maar liefst 280 meter!