Meer van Galilea

Meer van Galilea


Het klinkt je vast niet vreemd in de oren: het Meer van Galilea, de Zee van Tiberias of het Meer van Kinnereth. Drie namen voor hetzelfde meer. Je herkent het zeker vanuit de Bijbel. Je weet wel, het is dat meer waarop de discipelen voeren toen er een grote storm kwam. De Heere Jezus sliep en ze waren bang dat ze zouden vergaan. Het meer dat de grootste zoetwaterbron van Israël is. Over dit meer gaan we nog meer lezen.

   Storm op het meer   

Het Meer van Galilea ligt in het noorden van Israël. Kijk maar eens op de kaart. In het meer zitten veel verschillende soorten vissen. Denk aan de geschiedenis van de wonderbare visvangst in Joh. 21. Het is een rustig meer, maar het kan er ook gevaarlijk stormen. Vaak komt de storm heel onverwacht, omdat de wind dan ineens over de heuvels heen op het meer neervalt. Dit is waarschijnlijk ook gebeurd toen de discipelen gingen varen en de Heere Jezus sliep. Rondom het Meer van Galilea zijn veel heuvels. De valleien zijn erg vruchtbaar. Denk aan de vlakte van Jizreël. Je begrijpt het al: dit was een aantrekkelijk gebied waar heel wat mensen gingen wonen.

   In Bijbelse tijd   

In de Bijbel is het meer bekend geworden als het Meer van Kinnereth. Waarschijnlijk is het genoemd naar een vestingstad die in de buurt lag: Chinnereth (Joz. 19:35). Sommigen denken dat de naam te maken heeft met het Hebreeuwse woord kinnor, dat 'harp' betekent. Met wat fantasie kun je in de vorm van het meer een harp herkennen. De namen ‘Meer van Galilea’ en ‘Zee van Tiberias’ komen van Galilea (de streek) en Tiberias (een stad) die rondom het meer liggen.


► Zo ongeveer kan Tiberias er in Bijbelse tijd uitgezien hebben...

In de tijd dat de Heere Jezus leefde, was het gebied rondom het Meer van Galilea de plaats waar Hij veel gepreekt heeft. De Bergrede werd gehouden op een berg aan de oever van het meer. Er vonden veel wonderen plaats zoals: het kalmeren van de storm, de wonderbare spijziging met vijf broden en twee vissen, de wonderbare visvangst en het lopen over het water.

   Water...   

Het Meer van Galilea is 21 km lang en 12 km breed, met een maximale diepte van 48 meter. De Jordaan stroomt er dwars doorheen. Het Meer van Galilea is het grootste zoetwatermeer in Israël. En ook is het het diepste zoetwatermeer op aarde: het ligt 210 meter onder de zeespiegel. Zoet water in Israël is schaars, terwijl het aantal inwoners stijgt. Er komt ook steeds meer toerisme in Israël, zodat er steeds meer water nodig is in de steden. Vergeet ook de industrie niet! En dan hebben we het nog niet eens over de landbouw, waar het water ook hard nodig is: irrigatie! In de regentijd wordt er een enorme hoeveelheid water vanaf de Hermon en de Libanon naar dit meer afgevoerd.

   De Jordaan   

De Jordaan is een belangrijke rivier als je kijkt naar de watervoorraden die Israël heeft. De Jordaan zorgt er voor dat er genoeg water in het meer van Galilea komt. Daar zijn waterreservoirs gebouwd waar het water opgeslagen wordt. Met pijpleidingen wordt het dan naar de steden gebracht.

De rivieren en reservoirs liggen meestal niet in één land. Dit is ook in Israël zo. De buurlanden: Syrië, Libanon en Jordanië gebruiken ook het water uit de Jordaan. Ook de Palestijnen op de Westbank zijn ervan afhankelijk. Hierdoor ontstaat gemakkelijk onenigheid over het gebruik en het verdelen van het water. Er wordt beweerd dat Israël het Jordaanwater en de andere waterreservoirs voor zichzelf houdt en alleen wat overblijft stroomt door voor de Palestijnse bevolking. Om te zorgen voor vrede tussen Israël en Jordanië moet er een eerlijke verdeling van het water gemaakt worden waar iedereen het mee eens is. Voor Israël is dit een moeilijk probleem. Als zij minder water mogen gebruiken zullen er problemen ontstaan in de landbouw en in de steden.

Door goed om te gaan met de watervoorraden kan een groot probleem al opgelost worden. In 1994 is er een vredesakkoord gesloten tussen Israël en Jordanië, waarbij afspraken zijn gemaakt. Heeft dit een eind gemaakt aan het waterprobleem?