Jordanië

Jordanië


Het is je vast wel eens opgevallen dat er landen zijn, die er op de wereldkaart zo ‘kunstmatig’ uitzien. Het is net of de grenzen met een liniaal zijn getrokken. Eén van die landen is Jordanië, dat aan zijn westkant aan Israël grenst. Tot 1923 bestond het eigenlijk niet eens. Hoe zit dat?

   Palestina   

De Joden hadden de eeuwen door veel geleden. Een opgejaagd volk: het verlangt naar rust en vrijheid. In de Eerste Wereldoorlog worden de Turken (die bondgenoten zijn van Duitsland) verslagen. Het Turkse (Ottomaanse) Rijk in het Midden-Oosten zal worden opgedeeld tussen Joden en Arabieren. Aan de Joden wordt een stuk grond (Palestina) toegewezen, dat voor driekwart ten oosten van de Jordaan ligt. Maar de Engelsen vinden dat de Arabieren ook wel een stukje daarvan mogen hebben. Als een soort dank, want de Arabieren hebben goed geholpen in de strijd tegen de Turken. En zo gebeurt het: het gedeelte aan de overkant van de Jordaan wordt in 1923 weggegeven aan emir Abdoellah, een Arabische vorst. En de Joden in Palestina houden maar een kwart van hun grondgebied over.

   Transjordanië   

Het ‘land’ aan de oostkant van de Jordaan krijgt de naam ‘Transjordannië’. Er wonen nog maar enkele Joden. De Engelsen verbieden de Joden streng om naar dit nieuwe land te emigreren.
Abdoellah ziet wel hoe de Joden hun eigen gebied (ten westen van de Jordaan) in cultuur en tot bloei brengen. Hij nodigt Joodse gezinnen uit om naar zijn land te komen. Dat zal de welvaart in Tansjordanië bevorderen, denkt hij. Dit plan valt helemaal verkeerd bij de Engelsen en bij andere Arabieren. Want velen hebben een hekel aan de Joden.

Abdoellah wordt op deze manier minder populair in zijn omgeving. Hij staat, vindt men, veel te welwillend tegenover de Joden. Daar komt nog bij dat hij het beste leger van het Midden-Oosten heeft; het wordt namelijk door de Engelsen getraind! Dat alles geeft grote jaloezie.

   Koning Abdoellah   

In 1946 breekt de grote dag aan: Transjordanië wordt een onafhankelijk land, met Abdoellah als koning. Na de stichting van de staat Israël, twee jaar daarna, krijgt het land ook de Westelijke Jordaanoever in bezit. ‘Jordanië’ wordt de nieuwe naam! Jordanië heeft het gebied op de Westelijke Jordaanoever, met delen van de stad Jeruzalem, kunnen behouden. Als wraakneming op Israël worden alle Joden in dit gebied met grof geweld verjaagd. Ook worden de heilige plaatsen in bijvoorbeeld Jeruzalem en Hebron voor Joden gesloten.

Koning Abdoellah heeft niet zo lang meer van ‘zijn’ land kunnen genieten. In 1951 wordt hij bij de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem vermoord. En dat terwijl zijn 15-jarige kleinzoon Hoessein bij hem is. Hoessein is ook doelwit van de moordenaars. Maar hij overleeft de aanslag doordat de kogel afketst op een sieraad dat hij op zijn borst draagt! Deze Hoessein is het jaar daarop koning geworden. Dat is hij gebleven tot 1999. Tegenwoordig regeert zijn zoon Abdoellah II.

   Grotendeels woestijn   

Jordanië wordt ook wel het ‘Hasjemitisch Koninkrijk’ genoemd. De meeste mensen zijn islamitisch. 6% van de bevolking is christelijk. Het land telt zo’n 11 miljoen inwoners, waarvan een flink deel uit vluchtelingen bestaat, vooral Palestijnen. Ongeveer een derde van de inwoners leeft in de hoofdstad Amman. Deze stad heet in de Bijbel: Rabba (wat betekent: ‘grote stad’).

De meeste mensen wonen in het westen: de rest van de staat is vooral woestijngebied. Dat beslaat wel 90% van het hele land! Een kleine strook langs de oever van de Jordaan is een vruchtbare streek, waar aan landbouw en tuinbouw wordt gedaan. Deze goede grond komt vooral door irrigatie.

Ten zuiden van het land vinden we de Golf van Akaba (een deel van de Rode Zee). Daardoor heeft het land een verbinding met de rest van de wereld.

   Verhouding met Israël   

In 1967 wordt de Zesdaagse Oorlog gevoerd. Israël deelt de eerste klap uit, mede omdat verschillende buurlanden dreigen met de vernietiging van de staat! Met deze oorlog krijgt Israël onder andere Jeruzalem in bezit.
In 1994 wordt er een vredesverdrag gesloten tussen Jordanië en Israël. De staat Israël heeft de Joodse nederzettingen langs de grens ontruimd. Ook is land weggegeven. Sinds die tijd blijven de vijandelijkheden wat beperkt.

   Bezienswaardigheden   

Je zou denken: een land met zóveel woestijn lijkt onaantrekkelijk. Vergeet het maar. In het land met zijn indrukwekkende natuur en rijke historie is, voor de liefhebber, genoeg te zien. Zoals de burchten van de Kruisvaarders, meerdere oude steden en het bijzondere rotsgebied 'Wadi Rum' (foto).

Maar dé grote toeristische trekpleister van het land is: Petra. Dit is een stad in de bergen die alleen via smalle kloven is te bereiken. Bijzonder zijn de graftombes die in de rotsen zijn uitgehakt. Bovenaan deze pagina zie je daarvan een foto. De Jordaanse vlag wappert erbij.
De stad is uit de oudheid bekend als hoofdstad van Nabatea, een rijk van handelaars. In het Nieuwe Testament wordt ook eenmaal een koning van Petra genoemd: Arétas. Deze maakte het Paulus knap lastig, toen deze in Damascus was. Je kunt het nalezen in 2 Kor. 11:32-33.

   Wist je...   

  • dat de dochter van deze koning Arétas was getrouwd met Herodes de Viervorst?
  • dat deze dochter door Herodes 'aan de kant' werd geschoven en toen naar haar vader in Petra vluchtte?
  • dat Herodes daarna in een oorlog met Arétas verslagen werd?