De zonen van Herodes (2)


Bij de dood van de grote koning Herodes (in 4 voor Chr.) heeft Archelaüs nog een jongere broer van 16 jaar: Antipas. Van zijn vader heeft deze toegewezen gekregen: Galilea, in het noorden én Perea, een gebied in het Overjordaanse, bij de Dode Zee.

   Viervorst    

Als we in de Bijbel de naam Herodes tegenkomen wordt daarmee meestal deze Antipas bedoeld. Soms wordt hij ‘koning’ genoemd, maar in feite was hij niet meer dan een ‘viervorst’ (dus een lagere rang). In het Nieuwe Testament worden beide aanduidingen gebruikt.


► Het gebied van Archelaüs (geel) en Herodes Antipas (groen)

Herodes Antipas heeft, ondanks dat hij geen koning is, veel macht. Een onbetrouwbaar en gluiperig persoon, volgens vele Joden. Een 'vos' - zo wordt hij in Luk. 12:32 door Jezus genoemd (*). En dat is niet voor niets. Het ergert de Joden vooral dat hij zijn wettige vrouw heeft weggestuurd. Hij is daarna getrouwd met zijn nichtje Herodias (die ook al gehuwd is). We weten uit de Bijbel dat Herodes door Johannes de Doper hierop meermalen is aangesproken. Dat is niet naar de zin van Herodias, die ervoor zorgt dat Johannes wordt gevangen genomen.

(*) 'Vos' is in het Grieks een vrouwelijk woord. Waarschijnlijk heeft Jezus dit woord gebruikt omdat Hij vooral het oog heeft gehad op zijn slechte vrouw Herodias, die een verkeerde invloed op hem heeft.

   Oorlogsdreiging    

De eerste vrouw van Herodes is een dochter van koning Arétas van Nabatea. Dat is een land dat ten zuiden en oosten van de Dode Zee ligt. De dochter van Arétas vlucht naar haar vader in Petra, de hoofdstad van Nabatea. Het duurt niet lang of Arétas verklaart de oorlog aan Herodes, die zijn dochter zo schandelijk heeft behandeld.

Herodes ziet het gevaar. Hij trekt met zijn troepen naar de sterke vesting Machaerus. Deze ligt in Perea, ten oosten van de Dode Zee, dicht bij de grens met Nabatea. Op het kaartje kun je dat zien. In deze vesting wordt ook Johannes opgesloten. We weten het vervolg. Op een feest ter gelegenheid van de (48e?) verjaardag van Herodes wordt deze prediker onthoofd.