Haifa

Haifa


De Karmel is een gebergte in het noorden van Israël. Je hebt daar een mooi uitzicht over Galilea en de zee. Maar ook over de haven van een stad. Deze stad heet Haifa. Haifa is een eigenaardige naam, want het betekent 'mooie kust'. Het is de kust van de Middellandse zee.

Er wonen bijna 300.000 mensen in Haifa, waarvan driekwart Joden. Het is de grootste havenstad van Israël. Er is veel industrie in deze stad. Kijken we wat dichterbij, dan zien we de oudste wijken. Op de berg zelf zien we de nieuwere woonwijken en het centrum van Haifa. Het is duidelijk: Haifa is geen echt godsdienstige plaats, want het is de enige stad in Israël waar de bussen ook op de sjabbat (rustdag) rijden.

   Afgodendienst   

De naam Haifa zal je niet direct bekend in de oren klinken, maar de berg Karmel wel. Op deze berg hebben de priesters van Baäl en de Joden een altaar gemaakt, om te zien wie nu de ware God is. En: het altaar van de God van Elia werd door de Heere aangestoken. Daar zijn toen de 450 Baälpriesters door Elia gegrepen om ze om te laten brengen. Dit staat allemaal beschreven in de Bijbel in 1 Kon. 18.

Door Haifa loopt een lang wandelpad dat het 'pad van de duizend treden' wordt genoemd. Een hele klim! Gelukkig kun je ook kiezen voor het kabeltreintje (Karmelit).

De stad Haifa is het centrum van een godsdienst die jullie vast niet allemaal zullen kennen. Het is de 'Bahai'-godsdienst. In 1844 vertelde Ali Mohammed in Perzië dat de wereld bijna zou vergaan, en dat het de tijd was dat alle mensen op de wereld als broeders en zusters in vrede met elkaar zouden omgaan. Omdat Haifa het centrum is van deze godsdienst, staat er een mooi heiligdom met een gouden koepel, één van Haifa's opvallendste gebouwen.

   Elia   

Aan de zuidkant van de Karmel vinden wij belangrijke heiligdommen voor de Joden en de christenen, maar ook van de moslims.

Elia heeft lange tijd bij de Karmelberg gewoond. Daar is een kloosterkerk gebouwd door de karmelieten, dat zijn monniken. Het joodse heiligdom ligt iets hoger. Daar is de profetenschool. Aan de voet van deze heuvel ligt de Joodse Grot van Elia. Joodse pelgrims komen daar nog steeds om daar kaarsen aan te steken en te bidden.

Onder aan de berg zijn nog twee musea. Beide musea gaan over zeevaart, maar ook over het illegaal binnensmokkelen van Joden tijdens het Engelse bestuur. In Haifa is ook de Technische Universiteit gebouwd, het zogenaamde ‘Technion’. De eerste steen werd al gelegd in 1912, dus nog in de tijd dat de Turken er de baas waren…